Om vor trafiksanerede Kongevej

AOB har afholdt møde med kommunen og Niras A/S om vor renoverede Kongevej

AOBs møde var med (fra venstre) Niras A/S: Uffe Schmidt-Sørensen  , og fra kommunen/'Teknik og Drift': teknisk chef, Hans Dyrby Kloch og Niels Clemens Nordvig. Foto: AOB

AOBs møde var med (fra venstre) Niras A/S: Uffe Schmidt-Sørensen, og fra kommunen/'Teknik og Drift': teknisk chef, Hans Dyrby Kloch og Niels Clemens Nordvig. Foto: AOB

En del af vore læsere har løbende kommenteret renoveringen af vor Kongevej, som siden januar i år har været under behandling - målet med trafiksaneringen af vejen gennem Blovstrød er som bekendt at mindske Kongevejens barriereeffekt og få byen i øst og i vest til at hænge bedre sammen. 

Flere af de bemærkninger, vi har modtaget fra Blovstrød-borgerne, er endt som artikler her på siden, og teknisk chef, Hans Dyrby Kloch, fra 'Teknik og Drift' har tidligere svaret på 12 af de bemærkninger, der har været til projektet. AOB var ikke helt enige i alle de svar vi modtog, og derfor foreslog man fra kommunens side, at vi holdt et fællesmøde på stedet og gennemgik de enkelte kritikpunkter. Fra kommunen deltog Hans Dyrby Kloch og Niels Clemens Nordvig og fra Niras A/S Uffe Schmidt-Sørensen.

Venstresvingsbanen ved Sortemosevej
Den afkortede venstresvingsbane ved Sortemosvejs-T-krydset blev diskuteret, og kommunen erkendte, at det er tydeligt, at kapaciteten på venstresvingsbanen ligger på grænsen, idet der, når busser og lastbiler skal svinge til venstre, opstår tilbagestuvning på Kongevejen. Lysreguleringen er blevet justeret, og det viste sig, at nogle af de 'følere' der ligger i vejbanen, var defekte men er nu rettet. Niras vil dog senere - når alt i øvrigt er faldet på plads - foretaget en analyse af trafikken omkring myldrtiderne, hvor der typisk opstår trafikpropper.

Parkeringslommerne over for bageren
Kommunen pointerede, at de to parkeringspladser over for bageren kun er beregnet for personbiler og ikke til lastbiler eller biler med anhænger. Den hævede chausséstensmarkering mellem de to pladser vil ikke blive sænket, men man vil evt. udføre en lille asfaltopkant.

Den hævede   chausséstens  markering mellem de to parkeringspladser vil ikke blive sænket. Foto: AOB

Den hævede chausséstensmarkering mellem de to parkeringspladser vil ikke blive sænket. Foto: AOB

Svingbane til Bakkedraget og Circle K
Niras oplyste, at ved indkørslen til Bakkedraget og til Circle K er der bevidst ikke udført nogen svingbane for de nordfra kommende trafikanter. Det er meningen, at man skal holde tilbage på selve kørebanen og stoppe den øvrige bagfra kommende trafik, indtil man kan svinge ind.

Ind- og udkørslen til tankstationen
Kommunen måtte erkendte, at situationen ved ind- og udkørslen til tankstationen er blevet anderledes end før ombygningen af Kongevejen, idet den sydfra kommende trafik tidlige blev ledt ind på tankområdet ad den nordlige indkørsel. Kommunen går nu i dialog med Circle K om evt. at annullere udkørselforbudet ved den nordlige indkørsel.

Som det fremgår af fotoet blev den sydfra kommende trafik tidlige ledt ind på tankområdet ad den nordlige indkørsel.

Som det fremgår af fotoet blev den sydfra kommende trafik tidlige ledt ind på tankområdet ad den nordlige indkørsel.

Fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej
Her var bemærkningerne fra kommunens side, at man mente ikke at denne overgang ville være den primære overgang for skolebørn til Blovstrød Skole, og derfor fandt man det ikke nødvendigt at udføre særlige foranstaltninger. Den nu etablerede fodgængerovergang er alment anvendt og er ikke trafikfarlig, fastslog kommunen.

Hastigheden på på kongevejen
Flere borgere har noteret, at man kører langt mere end de fastsatte 50 km/t selvom kommunen har suppleret med midlertidige skilte med teksten "HUSK 50". Hans Dyrby Kloch oplyste, at disse skilte er en midlertidig afmærkning og vil blive fjernes igen. Man vil så senere måle de faktiske hastigheder.

AOB mente, at det eneste der kan få farten ned til omkring de 50 km/t er en permanent opstilling af elektroniske fartvisere. Flere undersøgelser viser, at dette medfører en reduktion i hastigheden, og at hastighedsreduktionen er blivende.  

                                                      'HUSK 50'-afmærkningerne                                                        fjernes igen. Foto: AOB

                                                      'HUSK 50'-afmærkningerne
                                                       fjernes igen. Foto: AOB

Nedrivning af hus mod den nye bebyggelse
Man oplyste, at nr. 9 på Kongevejen ejes af Allerød Kommune og er planlagt nedrevet meget snart. Kongevejen 7 har også indgået i planerne om at åbne for en grøn kile ind mod den nye bebyggelse, men ejeren har meddelt, at ejendommen ikke ønskes afhændet og derfor indgår ejendommen ikke i det planlagte arbejde.                                                                                                   
Renoveringen fortsætter i 2017

Som tidligere oplyst, udføres den endelige asfaltering af Kongevejen først til april/maj, så evt. sætningsskader i den reparerede belægning kan fanges. Det bliver en støjreducerende belægning og med tilslag af lyse granitskærver. Vejen vil dog fremstå mørkere til start men lysner i takt med at bilerne slider den tynde topfilm af.

Hans Dyrby Kloch oplyste endvidere, at man allerede til næste år fortsætter videre mod nord med at renovere Kongevejen, som bliver med de samme principper og materialer som er udført i første etape.

"Tidsplanen og omfanget for arbejdet på denne strækning ligger dog endnu ikke helt fast, men bevillingen er med i budget 2017," sluttede Hans Dyrby Kloch.