Menighedsrådet i Blovstrød har konstitueret sig

Formand for det nye menighedsråd blev Line Kristiane Vincentz Larsen

Det nye menighedsråd - fra venstre: Line Kristiane Vincentz Larsen, formand, Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst, Jørgen Jessen, Christina Winther-Poulsen, Tage V. Andersen, kirkeværge, Hanne Hauberg, næstformand og kontaktperson, Agnethe Schultz, f  ormand for aktivitetsudvalg  , Kristine K. Ravn, sognepræst og Tommy Petersen, kasserer. Foto: Gunhild Fjord

Det nye menighedsråd - fra venstre: Line Kristiane Vincentz Larsen, formand, Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst, Jørgen Jessen, Christina Winther-Poulsen, Tage V. Andersen, kirkeværge, Hanne Hauberg, næstformand og kontaktperson, Agnethe Schultz, formand for aktivitetsudvalg, Kristine K. Ravn, sognepræst og Tommy Petersen, kasserer. Foto: Gunhild Fjord

Den 13. september var der opstillingsmøde i Blovstrød Sognegård i fbm. valg af nyt menighedsråd, der den 1. søndag i advent - den 30. november - var skiftedag for menighedsrådet, som konstituerede sig. Formand for rådet blev Line Kristiane Vincentz Larsen, som fortælleer kort om sig selv:

”Mit navn er Line Kristiane Vincentz Larsen. Jeg flyttede tilbage til Blovstrød for to år siden sammen med min mand og kort tid efter fik vi vores datter. Jeg er selv født og opvokset i Blovstrød, døbt og konfirmeret i Blovstrød Kirke, og min datter er nu også døbt i kirken, ligesom min mand og jeg til sommer skal velsignes i kirken. Til hverdag arbejder jeg som lærer på Usserød Skole.

Menighedsrådet er helt nyt, forstået på den måde, at ingen af os har siddet i den forudgående periode. Vi ser alle frem til to gode og spændende år med et godt og positivt samarbejde”.

Det nye menighedsråd
Line Kristiane Vincentz Larsen, formand
Hanne Hauberg, næstformand og kontaktperson
Tommy Petersen, kasserer
Tage V. Andersen, kirkeværge
Christina Winther-Poulsen
Agnethe Schultz, formand for aktivitetsudvalg
Jørgen Jessen
Kristine K. Ravn, sognepræst
Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst
Niels Moltved, medarbejderrepræsentant