Ingen adgang til nye villaer fra Elmevej

Teknik- og Planudvalget har lyttet til borgernes kritik af opførelsen af to 2-etagers villaer på Elmevej - der udarbejdes et nyt lokalplanforslag

Teknik- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for spejdergrunden for 4 rækkehuse med vejadgang fra Parkvej. Foto: AOB

Teknik- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for spejdergrunden for 4 rækkehuse med vejadgang fra Parkvej. Foto: AOB

I forbindelse med at Blackfoot-spejderne flyttede fra grunden ved Parkvej og over på den anden side af Sandholmgårdsvej - hvor Blovstrød Boldklub tidligere holdt til - var spejdernes aftale med kommunen, at bjælkehytten på Parkvej skulle fjernes. 

Da grunden blev ryddet for bygninger, besluttede byrådet efterfølgende - den 17. december 2015 - at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for etablering af to parcelhuse med adgang fra Elmevej.

Lokalplanforslaget nr. 1-139 har efterfølgende været i offentlig høring i 12 uger fra den 7. juni til den 30. august, og har medført en hel del bemærkninger.

I alt 24 bemærkninger til planen
Der kom tre indsigelser i høringsperioden, én fra G/F Parkvej - som havde 1 bemærkning. Én fra beboerne på Parkvej 29, 31 og 33 - som havde 16 bemærkninger, og én fra beboere på Elmevej underskrevet af 16 beboere - som havde 7 bemærkninger.

Hovedpunkterne i indsigelserne var, at bebyggelsen gav skygge og indbliksgener, havde en uskøn arkitektur i to etager, og at placeringen mod Elmevej var uhensigtsmæssig, da vejen er for lille.

Sagen har siden været behandlet i Teknik- og Planudvalget, hvor Forvaltningen havde foreslået, at lokalplanforslaget blev indstillet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet uden ændringer. Men Teknik- og Planudvalget besluttede, at sagen skulle genoptages med en besigtigelse på stedet pga. af de mange bemærkninger, der var indløbet fra de lokale borgere.

Ny lokalplan for 4 rækkehuse med vejadgang fra Parkvej
Der har nu været besigtigelse på området, og Teknik- og Planudvalget har ved møde i går på den baggrund besluttet at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der udarbejdes en ny lokalplan for spejdergrunden for 4 rækkehuse med vejadgang fra Parkvej.


LÆS OGSÅ: Protester mod to nye parcelhuse