Pile i Blovstrød

På flere skiltestandere i Blovstrød er der monteret små pile i forskellige farver - nogle peger den en vej og andre den anden vej. Hvad betyder disse pile?

Bl.a. ved indkørslen til Blovstrød Byvej bemærker den opmærksomme borger, at der på en stander er opsat små skilte med pile - men hvad betyder disse pile? Foto: AOB

Bl.a. ved indkørslen til Blovstrød Byvej bemærker den opmærksomme borger, at der på en stander er opsat små skilte med pile - men hvad betyder disse pile? Foto: AOB

En Blovstrødborger, Christian Ruegaard Hansen, har spurgt AOB hvad de små pile, som sidder på forskellige skiltestandere her i Blovstrød, betyder. 

Her er svaret
Det er orienteringspile, som kommunen har monteret, for at vise vej til 'Kløverstierne', hvor der i Allerød Kommune i alt er etableret 8 stier. 4 af ruterne starter ved biblioteket i Lillerød og de 4 andre starter ved Brugsen i Lynge. Ruterne er delt op i distancerne 2,5 km grøn rute, 5 km blå rute, 7,5 km rød rute (som går igennem Blovstrød) og 21 km sort rute (16 km i Lynge). Ruterne er afmærket med pile i rutens farve. Det er muligt at tage en folder med fra startstedet. 

På applikationen Endomondo kan man endvidere finde en digital oversigt over Kløverstierne, med beskrivelser af seværdigheder og ruter.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Fri- luftsliv.

Stier og ruter til sundhed
På Allerød Kommunes hjemmeside står der bl.a.: Mange elsker at bevæge sig i naturen - og med god grund. For ud over at naturen skaber en smuk ramme for motion, viser forskning også, at naturen, i sig selv, har en sundhedsfremmende og forebyggende effekt. Mange føler, at en tur i det fri 'lader batterierne op', virker afstressende og giver generel velvære.

Blovstrød - Rød rute 7,5 km
I folderen om Blovstrød-ruten står der bl.a.: Idyl præger denne rute forbi Allerød Sø, de stråtækte huse, gadekæret og omgivelserne ved Blovstrød Kirke. Læg særligt mærke til den lille Karen Sophies høj med den storslåede udsigt. En god rute til løbesko og brede cykeldæk – og ikke smalle racerdæk.

Ruten går bl.a af Einars sti mellem Blovstrød og Lillerød. Einars Sti er opkaldt efter fagforeningsformand Einar Petersen, der i mange år var medlem af sogneråd og byråd.

Udsnit af oversigtskort. Startstedet for Blovstrød-ruten (rød markering) på  7,5 km er ved biblioteket i Lillerød - men der er jo ikke noget i vejen for, at man som Blovstrød-borger starter i Blovstrød - pilene vil hele tiden vise vej. 

Udsnit af oversigtskort. Startstedet for Blovstrød-ruten (rød markering) på  7,5 km er ved biblioteket i Lillerød - men der er jo ikke noget i vejen for, at man som Blovstrød-borger starter i Blovstrød - pilene vil hele tiden vise vej. 

Blovstrød Landsby med 10-11 firlængede gårde
I folderen står endvidere: Ved Blovstrød Kirke ligger Grønholmen som er Blovstrød Landsbys gamle landsbyforte, hvor der indtil midten af 1900-tallet lå flere gadekær og et par huse. Jorden var ejet af landsbyens beboere i fællesskab og blev brugt til bl.a. græsning for ungdyr. Grønholmen var omkranset af 10 – 11 firlængede gårde, som var placeret i en stjerneform omkring landsbyforten.

Lille Blovstrød
Nord for det gamle Blovstrød ligger Lille Blovstrød. I følge et matrikelkort dateret i starten af det 1800 tallet udgjorde Lille Blovstrød nogle få matrikler med to små klynger af bebyggelse ude i overdrevet uden for Blovstrød. Dette hyggelige område er idag stadig præget af de ældre landsbyhuse. 

Ved kirkens parkeringsplads er der ligeledes opsat orienteringspile, men der er også et skilt med teksten 'oldtidsstier.dk', hvor man kan ringe på sin mobiltelefon og få oplysninger om seværdighederne ved området. Vil du vide mere om oldtidsstien:  LÆS HER . Foto: AOB

Ved kirkens parkeringsplads er der ligeledes opsat orienteringspile, men der er også et skilt med teksten 'oldtidsstier.dk', hvor man kan ringe på sin mobiltelefon og få oplysninger om seværdighederne ved området. Vil du vide mere om oldtidsstien: LÆS HER. Foto: AOB