Fire popler nedlagt ved Blovstrød Gadekær

Langs Grønningen ved gadekæret er der flere popler, som er syge og er derfor blevet fældet

  Foreløbig har kommunen registret fire popler, som var til fare for at vælte. Foto: AOB

Foreløbig har kommunen registret fire popler, som var til fare for at vælte. Foto: AOB

Omkring hele Grønningen står der popler, som altid har været et karakteristisk billede af hele området ved Blovstrød Gadekær. Tidens tand har gjort, at de ældste af træerne har 'lagt sig ned' pga. råd, og kommunen har efterfølgende suppleret med nye popler.

Desværre kan de meget gamle popler udgøre en risiko. Kommunen har derfor nu gennemgået alle de ældste træer, og foreløbig valgt at fælde fire delvis rådne træer - før de vil vælte af sig selv.

  Det ses tydeligt, hvordan kærnetræet er rådnet, hvorfor poplen måtte lade livet. Foto: AOB

Det ses tydeligt, hvordan kærnetræet er rådnet, hvorfor poplen måtte lade livet. Foto: AOB