Tankstation-forvirring

Circle K-tankstationen på Kongevejen (tidl. Statoil) har fået en del uhensigtsmæssige vendemanøvre på parkeringsarealet efter Kongevejsrenoveringen 

  Når man kommer fra syd og vil ind på tanken, bliver man automatisk ledt ind på en venstresvingsbane, som fører bilisterne ind ad den sydlige indkørsel, som samtidig er den eneste udkørsel fra tankstationsområdet. Foto: AOB

Når man kommer fra syd og vil ind på tanken, bliver man automatisk ledt ind på en venstresvingsbane, som fører bilisterne ind ad den sydlige indkørsel, som samtidig er den eneste udkørsel fra tankstationsområdet. Foto: AOB

Efter at renoveringen af Kongevejen er færdigudført, er ind- og udkørselsforholdene på tankstationen blevet kompliceret. Når man kommer på Kongevejen fra syd og vil ind på tanken, bliver man automatisk ledt ind på en venstresvingsbane, som fører bilisterne ind ad den sydlige indkørsel.

Problemet er, at man ikke efterfølgende må køre vider ud ad den nordlige indkørsel (udkørsel forbudt!). Dette bevirker, at man skal foretage en ekstra vendemanøvre på tankområdet for at komme ud igen ad den sydlige ind-/udkørsel, hvor samtidig alle bilister fra syd til tanken bliver ledt ind. 

  Den nordlige overkørsel er en 'ren' indkørsel - udkørsel er forbudt! Foto: AOB

Den nordlige overkørsel er en 'ren' indkørsel - udkørsel er forbudt! Foto: AOB

Som en af vore læsere, Finn Steno Thygesen, skriver: "Man behøver jo ikke være raketvidenskabsmand for at gennemskue, at al trafik skal ind i nord og ud i syd." Det ville forenkle hele trafikflowet. Men denne løsning kræver imidlertid, at der ved den nordlige indkørsel skal udføres en venstresvingsbane (er i dag sløjfet) og den sydlige venstresvingsbane skal nedlægges.

  Finn Steno Thygesen: "Man behøver jo ikke være raketvidenskabsmand for at gennemskue, at al trafik skal ind i nord og ud i syd." Der bør derfor udføres en venstresvingsbane ved den nordlige indkørsel og venstresvingsbanen ved den sydlige udkørsel bør nedlægges. Grafik: AOB

Finn Steno Thygesen: "Man behøver jo ikke være raketvidenskabsmand for at gennemskue, at al trafik skal ind i nord og ud i syd." Der bør derfor udføres en venstresvingsbane ved den nordlige indkørsel og venstresvingsbanen ved den sydlige udkørsel bør nedlægges. Grafik: AOB