Asfaltarbejde på Kongevejen syd

Renoveringen af Kongevejens sydlige del har skabt store trafikale problemer

På kortet er med rødt vist, hvor der nu udlægges almindelig asfalt, og til foråret vil der blive udlagt støjdæmpende asfalt på den nyrenoverede del af Kongevejen - markeret med grønt. Grafik: AOB

På kortet er med rødt vist, hvor der nu udlægges almindelig asfalt, og til foråret vil der blive udlagt støjdæmpende asfalt på den nyrenoverede del af Kongevejen - markeret med grønt. Grafik: AOB

I går startede Munck A/S renovering af kørebanen på Kongevejen på strækningen mellem kommunegrænsen til Rudersdal og Blovstrøds nye byport.

Kørebaneafmærkningen blev fjernet i sidste uge, og hastigheden er nu sat ned til 50 km/t. Endvidere er der blevet etableret lysregulering, mens der udlægges ny asfaltbelægning.

Arbejdet forventes at vare hele denne ugen (uge 46) og har allerede givet meget store gener for trafikanterne, hvilket bl.a. har bevirket, at mange bilister har fundet andre veje end Kongevejen.

På ovenstående kort er med rødt vist, hvor kørebanen nu renoveres, og hvor der udlægges ny almindelig asfalt. Til foråret vil der blive udlagt støjdæmpende asfalt på den nyrenoverede del af Kongevejen - markeret med grønt.

Grunden til denne skelnen er, at den støjdæmpende asfalt erfaringsmæssigt er lidt dyrere og ikke har helt så lang levetid som almindelig asfalt og derfor primært anvendes, hvor den har størst effekt.