Svar fra kommunen på 12 AOB-artikler om Kongevejen

AOB har på baggrund af læsernes spørgsmål/kommentarer skrevet en del artikler om Kongevejs-renoveringen - her er svar på 12 af artiklerne

AOB har skrevet artikler om Kongevejsrenoveringen - primært på baggrund af vore læseres spørgsmål og kommentarer. Her svarer 'Teknik og Drift på 12 af vore artikler. Foto: AOB

AOB har skrevet artikler om Kongevejsrenoveringen - primært på baggrund af vore læseres spørgsmål og kommentarer. Her svarer 'Teknik og Drift på 12 af vore artikler. Foto: AOB

AOB har skrevet en del artikler om 1. etape af renoveringen af vor nye Kongevej. På baggrund af vore læseres spørgsmål og kommentarer til projektet har vi stillet 12 spørgsmål til teknisk chef, Hans Dyrby Kloch, fra 'Teknik og Drift', og som her svarer på de enkelte artikler.

Mindske Kongevejens barriereeffekt
Indledningsvis skiver Hans Dyrby Kloch: "Jeg vil erindre om, at trafiksaneringen af Kongevejen gennem Blovstrød er foretaget for at mindske Kongevejens barriereeffekt og få byen i øst og i vest til at hænge sammen til glæde for byens nuværende og kommende borgerne.

Dette er gjort ved at fredeliggøre 'den store trafikvej' så meget som muligt under hensyntagen til den regionale betydning.

Derfor er det en del af virkemidlerne at bilerne nu - efter saneringen - skal køre langsommere, dels når der ikke er ret meget trafik fordi hastigheden er sænket til 50 km/t og i særdeleshed når der pres på trafikken fordi vejen nu afvikler trafikken langsommere. Det er blandt andet derfor at svingbanen ved Sortemosevej kortet af og svingbanen ved Cirkle-K er fjernet. Det bevirker, at kunderne til tankstationen i forbindelse med svingningen sænker hastigheden på de bagfrakommende fordi vejprofilet er snævret ind og de er nød til at blive i banen.

På den brede midterrabat er det etableret krydsningspunkter, som gør det muligt at krydse vejen sikkert, men kun når trafikstrømmen afbrydes. Det sker f.eks. når en bil svinger ind til Rema 1000 og på parkeringspladserne over for bageren eller når bussen holder på vejen nord for Blovstrød Byvej.

Skulle nogle pendlere være for utålmodige til at vente, vil borgerne i Blovstrød sikkert kun billige, at de vælger Hillerødmotorvejen eller en alternativ rute i stedet."

De 12 svar
Her kommer så de 12 artikler, som Hans Dyrby Kloch svarer på (Ved at trykke på overskriften vil du se selve artiklen):

1 - Bussen blokerer totalt for udsynet
Når bussen holder på Kongevejen ud for præstegården blokerer den for trafik. Det er ikke tilsigtet, at den skal hindre udsynet fra Blovstrød Byvej, men AOBs billeder viser, at der i dette tilfælde er plads til at svinge til højre og placere sig bag bussen. Skal man til venstre mod Birkerød vil den rutinerede trafikant formentlig køre ud på Kongevejen og vente på midterrabatten til et passende ophold i trafikken, som vil komme of ovennævnte grunde.

2 - 50 km i timen på Kongevejen
Skiltningen på Kongevejen følger reglerne i Færdselsloven og Afmærkningsbekendtgørelsen og er godkendt af Politiet. De røde skilte med ”Husk 50” er en reminder til trafikanterne så de af hensyn til de omkringboende og andre trafikanter husker den ændrede hastighed. ”Husk 50” er en midlertidig afmærkning og vil blive fjernet igen.

3 - Også midt på dagen er der bilkøer
Det er korrekt at svingbanen ved Sortemosevej er blevet afkortet. Det er fortsat forvaltningens indtryk, at trafikken overordnet set afvikles tilfredsstillende, men det er tydeligt, at kapaciteten ligger på grænsen, idet der når busser og lastbiler skal svinge til venstre opstår tilbagestuvning på Kongevejen. Niras arbejder i øjeblikket med en analyse af krydset.

4 - P-båsene er ikke optimale
Parkeringspladserne over for bageren. Kommunen forventer at de bliver nemmere at benytte, når slidlaget asfalt bliver udlagt. Det er planlagt til at ske næste forår, så evt. sætningsskader i den reparerede belægning kan fanges.

5 - Svingbane for kort til Bakkedraget
Der er ikke anlagt en egentlig svingbane til Bakkedraget men en krydsningsmulighed. Det skal jf. de indledende bemærkninger sænke hastigheden og fjerne 'hovedvejspræget'.

6 - Indkørsel til Statoil har skabt cykelulykker
Svingbanen ved benzintanken er ligeledes fjernet af ovennævnte grunde. Kommunen har registreret ét uheld uden personskade, hvilket bestemt er ét for meget. Det er dog erfaringen fra lignende projekter, at trafikanterne skal vænne sig til de nye forhold, og vi forventer ikke at strækningen bliver uheldsbelastet.

7 - Udrykningskøretøjer tvinges til at køre på cykelsti og fortov 
Udrykningskøretøjer tvinges - når der er kø - til at køre på cykelsti og fortov. Situationen er ikke enestående, sådan er det mange steder. Chaufførerne har en særlig uddannelse og kørslen sker med den største agtpågivenhed. Alternativet ville være at fastholde det gamle vejprofil, hvor man kan overhale ind gennem byen med risiko for høj hastighed, støj og barriereeffekt. 

8 - Så starter "den Grønne Byport" 
Arbejdet med etablering af Byporten syd for Blovstrød forventes at være afsluttet i uge 48. Herefter vil der blive plantet træer i begge vejsider af byporten. 

9 - Man skal køre mod syd for at komme mod nord  
En brudt helle de pågældende steder vil medføre, at midterhellerne vil blive meget korte og derved mindske hensigten om reduceringerne af barriereeffekten på Kongevejen.

10. - Venstresvingsbanen til kroen/Rema 1000 er så lang. Hvorfor det?   Venstresvingsbanen har en længde, der svarer til, at en sættevogn/lastbil og en personbil kan holde i svingbanen uden at spærre for trafikken på Kongevejen. Grunden til at svingbanen er længere end ved det signalregulerede kryds til Sortemosevej er, at krydset til Rema 1000 ikke er signalreguleret, og derved ikke er mulighed for at tømme svingbanen i grøntider. 

11 - Fodgængerovergangen ved Blovstrød Byvej
Det er normalt, at der sker bearbejdning af projektet fra idéfasen til udførelsen. Den etablerede fodgængerovergang er alment anvendt og er ikke trafikfarlig.  

12 - Tankstationen
Inden ombygningen af Kongevejen var der også udkørsel forbud det pågældende sted. Situationen er derfor ikke anderledes end før ombygningen af Kongevejen. Vi går i dialog med Circle K om evt. ændring af deres skiltning.

Møde på stedet
Det var de 12 svar fra kommunen, og AOB takker teknisk chef, Hans Dyrby Kloch, fra 'Teknik og Drift', for at have givet sig tid til at forklare nogle af de spørgsmål og kommentarer, som vore læsere løbende har stillet.

AOB er dog ikke helt enige i alle svarene, men der er nu aftalt et møde mellem Teknik og Drift, NIRAS A/S og AOB for at få en gennemgang af projektet på stedet.