Skovning af løvtræer i Tokkekøb Hegn

En hel del skovnings-aktiviteter vil præge Tokkekøb Hegn i den kommende tid

  Der vil blive skovet løvtræer i Tokkekøb Hegn i løbet af oktober måned. Foto: Naturstyrelsen

Der vil blive skovet løvtræer i Tokkekøb Hegn i løbet af oktober måned. Foto: Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har i den kommende tid planer om skovning i Tokkekøb Hegn, med start i løbet af oktober. Der er tale om håndskovning af løvtræer.

Som forberedelse til skovningen afmærkes transportsporene med gule papirbånd, som skal blive hængende, indtil udkørslen af det fældede træ er færdig. Det er træer langs med de afmærkede spor, som skal fældes - de gule bånd betyder ikke nødvendigvis, at træerne, de hænger på, skal fældes, oplyser Naturstyrelsen.

Nogle steder er det nødvendigt for Naturstyrelsen at slå transportsporene inde i bevoksningerne, da de med tiden gror til med krat og småtræer. Der er for det meste tale om spor, som tidligere har været slået, men som i årenes løb er vokset til. Maskinkørsel skal holdes på disse permanente kørespor, også ved hugst i fremtidige trægenerationer.

Ved at fælde en del af de gamle træer gives der lys og vækst til underetagen af unge træer, som udgør den næste trægeneration. En del træer efterlades så de med tiden bliver gamle og dør af sig selv til glæde for orme, insekter, svampe, fugle og en hel masse andre organismer, der er knyttet til rådnende træ.

  Skovningen vil starte vest for Kongevejen og vil blive udført som håndskovning. Foto: Naturstyrelsen

Skovningen vil starte vest for Kongevejen og vil blive udført som håndskovning. Foto: Naturstyrelsen

Naturstyrelsen oplyser endvidere, at der i løbet af vintersæsonen også vil komme skovningsmaskiner til Tokkekøb Hegn og foretage udtyndinger af yngre og mellemaldrende bevoksninger, både løv- og nåletræ. Udtyndingen skal sikre ,at bevoksningerne udvikles til store, sunde og harmoniske træer.

 På Naturstyrelsens ovenstående kort kan man se, hvor i skovene arbejderne vil foregå.

På Naturstyrelsens ovenstående kort kan man se, hvor i skovene arbejderne vil foregå.