Nu flyttes udlændinge på tålt ophold ud af Center Sandholm

Overflytningen gennemføres i løbet af denne og næste måned

  Center Sandholm er Danmarks modtagecenter for alle nye asylansøgere, men rummer pt. også personer på tålt ophold. Arkivfoto: AOB

Center Sandholm er Danmarks modtagecenter for alle nye asylansøgere, men rummer pt. også personer på tålt ophold. Arkivfoto: AOB

Center Sandholm er Danmarks modtagecenter for alle nye asylansøgere. På nuværende tidspunkt fungerer centret dog ikke udelukkende som modtagecenter, men rummer også personer på tålt ophold. 

Overflytningen sker over to måneder
Overflytningen var oprindeligt planlagt til at ske i foråret, men er ikke gennemført endnu, og i følge Allerød Nyt har Allerød Kommune derfor for nyligt rettet henvendelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for at høre, hvornår de sidste personer, som er på tålt ophold i landet, overflyttes til Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

Ministeriet har oplyst, at overflytningen er påbegyndt i sidste uge, og at den herefter vil ske løbende. Overflytningen sker dog over en længere periode og er først fuld gennemført i løbet af november måned i år.

Håndværkerne har travlt
Institutionschef Anne Marie Borggaard fortæller til DR: "Håndværkerne har travlt med at få hegn, sektionering og adgangskontrol helt på plads, for de nye beboere skal fysisk adskilles fra de 38 afviste asylansøgere, der i forvejen bor på Kærshovedgård."

De nye beboere bliver overflyttet fra centret, hvor de bliver hentet af en særlig bus, som er bestilt af Udlændingestyrelsen. Men om de så også dukker op, kan Anne Marie Borggaard dog ikke garantere. "Der kan være nogen, som ikke ønsker at stige på bussen," som Anne Marie Borggaard formulerer det til DR.

69 personer på tålt ophold
Ifølge Udlændingestyrelsens halvårsopgørelse pr. 30. juni er der 69 personer på tålt ophold i Danmark. Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland skal fuldt udbygget kunne huse 600 personer. Der er tre grupper udlændige, som får ophold på Kærshovedgård: Afviste asylansøgere, personer på tålt ophold og kriminelle udvist ved dom.

Udrejsecenter Sjælsmark skal primært huse familier med afviste asylansøgere.