Midlertidig overgang

Den midlertidige overgang på Kongevejen - ud for Blovstrød Byvej - skaber længere kø for de bilister, der skal ud på Kongevejen

Entreprenøren er netop her ved at stille den midlertidige overgang op i midterbanen - tæt ved udkørslen fra Blovstrød Byvej. Foto: AOB

Entreprenøren er netop her ved at stille den midlertidige overgang op i midterbanen - tæt ved udkørslen fra Blovstrød Byvej. Foto: AOB

Vi skrev forleden dag, at entreprenøren havde lyttet til bilisterne og havde rettet den yderste tætte afskærmning ved udkørslen fra Blovstrød Byvej ved Kongevejen, men der gik ikke lang tid, før en læser skrev til AOB: "Nu er det da bare blevet endnu mere besværligt at dreje til venstre ud for Blovstrød Byvej ind imod byen. Det er ikke længere muligt at anvende midtersporet til at komme halvvejs over, så nu skal man vente på, at der er fri i begge retninger. Det skal nok skabe en masse kø for at komme ud fra Blovstrød Byvej om morgenen..."

Formanden fra entreprenørfirmaet Barslund A/S påpeger, at det er væsentligt, at den midlertidige overgangen bliver placeret så tæt på Blovstrød Byvej som muligt .    Plantegning: NIRAS - Rød tekst/markeringer: AOB  

Formanden fra entreprenørfirmaet Barslund A/S påpeger, at det er væsentligt, at den midlertidige overgangen bliver placeret så tæt på Blovstrød Byvej som muligt.   Plantegning: NIRAS - Rød tekst/markeringer: AOB  

Midlertidig overgang
Årsagen til at det er blevet svært at benytte midtersporet skyldes, at entreprenøren har udført en midlertidig overgang for gående og cyklister, som skal benytte det modsatte fortov og cykelsti under renoveringsarbejdet af fortovet og cykelstien på den nord-østlige side af Kongevejen.

Vi kontaktede formanden for Barslund A/S, Peter Brauer Andersen, som godt kunne se problemet, men gjorde samtidig opmærksom på, at det er meget vigtigt, at de bløde trafikanter - gående og cyklende - kommer sikker over Kongevejen, og det er samtidig væsentligt, at overgangen kommer så tæt på Blovstrød Byvej som muligt, idet den ellers ikke vil blive benyttet af specielt de gående og cyklende, som kommer fra Blovstrød Byvej.

Sikkerheden for de bløde trafikanter
Formanden påpegede, at denne sikkerhed måtte så 'koste', at der i en periode måtte blive en længere kø ved udkørslen til Kongevejen.

Det mest problematiske er måske nok, at den permanente fodgængerovergang netop bliver placeret næsten samme sted som den midlertidige - så spørgsmålet er, om det i det endelige projekt bliver lettere at komme ud på Kongevejen fra Blovstrød Byvej.

LÆS OGSÅ: Entreprenøren lytter til bilisterne