Studiekreds: Søren Kierkegaards pietistiske rødder

Kierkegaardstudiekredsen arrangeres som et samarbejde mellem Blovstrød og Farum sogne 

Kierkegaardstudiekredsen arrangeres som et samarbejde mellem Blovstrød og Farum sogne, tirsdag, den 26. januar. Aftenerne indledes med en kort gudstjeneste kl. 19:00 i Stavnsholtkirken i Farum, hvor temaet slås an. Derefter er der foredrag kl. 19:30 ved sognepræst, dr.theol. Anders Kingo. 

Det kræver ingen forudgående tilmelding, men ost og rødvin koster 25 kr./person, og det er muligt at bestille kirkebil på 70 27 25 85.

Fra progammet lyder det:
Gennem hele sin opvækst gik Kierkegaard i kirke, hovedsageligt hos sin faders præst, den senere biskop J. P. Mynster. Dog frekventerede familien Kierkegaard tillige den herrnhutiske menighed, det såkaldte Brødresocietetet, i Stormgade. Her kunne høres en inderlig og til følelserne talende pietistisk forkyndelse.

Foredraget udfolder fortællingen om familien Kierkegaard og dens herrnhutiske baggrund. Desuden stilles spørgsmålet om, hvorvidt denne pietistiske forkyndelse har præget det forfatterskab, som Søren Kierkegaard sidenhen skulle sætte i verden.