Skydebaner indvies efter en større renovering

Under Blovstrød Skole er der for mange år siden blevet etableret et skydebaneanlæg. Det er nu blevet totalrenoveret og indvielsen finder sted den 21. januar

Skydebaneanlægget har nu otte nye standpladser med hæve- sænkeborde, og hele anlægget er blevet sikkerhedsgodkendt af politiet. 

Skydebaneanlægget har nu otte nye standpladser med hæve- sænkeborde, og hele anlægget er blevet sikkerhedsgodkendt af politiet. 

I en pressemedelelse fra de to foreninger, som deles om skydebanerne under en bygning på  Blovstrød skole, nemlig Blovstrød Skytteforening (gevær) og Blovstrød Pistolskytteforening lyder det: "Først går man så meget igennem, og så bliver man en smuk svane. Sådan kunne man sammenfatte året 2015."
 
Skydebaneanlægget havde i længere tid haft brug for en gennemgribende renovering - ikke mindst for at kunne leve op til forskellige myndighedskrav - men også for at få moderniseret forholdene for skytterne.

I foråret 2015 blev der indgået en aftale om renoveringen mellem tre parter, nemlig Allerød Kommune, som ejer lokalerne, Skydebaneforeningen Danmark og brugerforeningerne. Byrderne var nogenlunde ligeligt fordelt mellem parterne.

I pressemeddelesen hedder det endvidere: "Brugerforeningerne leverede i udstrakt grad arbejdskraften. Disse frivillige udførte et herkulisk arbejde. Resultatet ses af de involverede parter, ikke mindst af kommunen, som både en model for og et skoleeksempel på et særdeles vellykket samarbejde mellem kommunen, organisationer og frivillige i en tid, hvor både kommuner og frivillighed er under stigende pres."

Desværre opstod der uforudsete forsinkelser, så lokalerne ikke blev klar til vintersæsonen, anfører foreningerne, der også nævner, at det forhold, at skydeaktiviteterne foregår på en skole blev kritiseret i et læserbrev i Allerød Nyt.

Foreningerne skriver videre: 'Resultatet blev imidlertid det stik modsatte. Man fik kun sympatitilkendegivelser som reaktion på denne kritik. Ved Blovstrød Skytteforenings åbent hus-arrangementer var der stor tilstrømning og interesse fra mange, som ikke havde kendt til foreningens eksistens før. Så sorg blev til glæde vendt.".

Indvielsen af det renoverede skydebaneanlæg sker torsdag, den 21. januar fra kl. 17:00 til 19:00, hvor borgmester Jørgen Johansen får efter talerne æren af at løsne det første skud. For god ordens skyld oplyses, at der vil være instruktører til stede.

Der er adgang ad kældertrappen fra Skolevej.

Skydebanerne er blevet total-renoveret med bl.a. et mere tidssvarende ventilationsanlæg, og der er samtidig blevet etableret helt nye standpladser. Alle lokaler er blevet malet, og ny gulvbelægning er udlagt.

Skydebanerne er blevet total-renoveret med bl.a. et mere tidssvarende ventilationsanlæg, og der er samtidig blevet etableret helt nye standpladser. Alle lokaler er blevet malet, og ny gulvbelægning er udlagt.