Snerydning af de lokale veje i bl.a. Blovstrød

Kommunen oplyser, at det er en fælles opgave at rydde vejene, så trafikken sikres. Da borgerne ikke skal rydde vejene, må det være kommunens opgave!

Utrolig glatte veje i Blovstrød, som ikke kan forceres af biler med mindre de er forsynet med pigdæk. Det er resultatet af, at kommunen ikke gør noget ved de lokale veje. Foto: AOB

Utrolig glatte veje i Blovstrød, som ikke kan forceres af biler med mindre de er forsynet med pigdæk. Det er resultatet af, at kommunen ikke gør noget ved de lokale veje. Foto: AOB

En nye vejlov trådte i kraft den 1. juli 2015, hvorved ”Lov om Vintervedligeholdelse og Renholdelse af Veje” er udgået. Vejlovens revision har medført, at bl.a. Allerød Kommune er blevet pålagt en øget byrde med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse, og kommunen har derfor ændret vejledningen på sin hjemmeside vedr. snerydning.

Fælles opgave
Indledningsvis skriver Allerød Kommune på hjemmesiden om snerydning: ”Det er en fælles opgave for Allerød Kommune og grundejerne at rydde sne, salte eller gruse. Trafikken skal sikres, og der skal være sikker adgang til ejendommene for postbude, avisbude, renovationsarbejdere, gæster mv.”

Det er altså en fælles opgave at rydde vejene, men samtidig skriver kommunen at – borset fra privatejede veje – skal borgerne ikke rydde sne på kørebanen. Kun på fortovene.

Kommunen skal rydde vejene
Konklusionen må således være, at det er Allerød Kommune, som har opgaven med at rydde alle villavejene. Men samtidig viser kommunen et kort, som klart viser, at det gør de bare ikke – det med 'den fælles opgave', ser kommune således helt bort fra!

Det er kun fortovene, som grundejerne skal rydde for sne. Foto: AOB

Det er kun fortovene, som grundejerne skal rydde for sne. Foto: AOB