Afvanding af Blovstrød Gadekær

Der har været rygter om, at det lidt fugtige areal på Grønningen ved siden af vort gadekær skulle afvandes. Dette er ikke korrekt, men afvandingen af gadekæret ændres fremover

Der vil synsmæssigt ikke blive ændret på gadekæret og dets omgivelser - afvandingen vil blot ske via et særskilt rørsystem til det nye regnvandsbassin. Foto: AOB

Der vil synsmæssigt ikke blive ændret på gadekæret og dets omgivelser - afvandingen vil blot ske via et særskilt rørsystem til det nye regnvandsbassin. Foto: AOB

'Forsyningen' arbejder i øjeblikket på at aflaste renseanlægget, ved at lede overfladevandet direkte til det nye regnvandsbassin, der er ved at bliver etableret syd for Statoil.

I første omgang er det regnvandet fra det store parkeringsareal bag Blovstrød Kro og Rema 1000, som pt. føres til et renseanlæg, men som fremover tilsluttes sit eget rørsystem til det nye regnvandsbassin. Tilsvarende vil man føre afløbet fra Blovstrød Gadekær af et andet nyt rørsystem til regnvandsbassinet.

Ingen afdræning
Der er således ikke tale om, at man vil afdræne det lavtliggende, fugtige areal på Grønningen, hvor et af de tidligere nu sløjfede mindre gadekær lå. Her blomstrer som bekendt i foråret store mængder af Engkarse mm., og græsklipningen for dette område udsætte derfor til hen på sensommeren, således at en engflora nu har udvikle sig her. 

Om vinteren bliver vil dette areal også meget hurtig til en ca. 10 cm bundfrossen lille dam til glæde for børnene, som hurtigt får skøjterne på - længe før andre søer bliver åbnet.

Ny regnvandsledning forbi kirken
"Forsyningen vil i 2016 lave en ny ledning, som leder afløbet fra gadekæret ned til Kongevejen og derfra ned til det nye bassin ved Drabækken. Som det er i dag, løber vandet fra kæret til rensning på Sjælsmark Renseanlæg," fortæller ingeniør Ole Papsø - fra Forsyningen Allerød Rudersdal A/S* - og fortsætter:

Principskitse af afvandingsledningen fra gadekæret. Grøn = underboringer

Principskitse af afvandingsledningen fra gadekæret. Grøn = underboringer

Underboring langs kirkemuren
"Den nye ledning vil blive gravet ned fra gadekæret og ned til T-krydset Kapélvej/Blovstrød Byvej. Herfra er planen at lave en styret underboring langs med kirken, for at undgå opgravning i den forholdsvis smalle vej ved den følsomme kirkemur. Efter kirken graver vi et stykke ned til Kongevejen, inden vi udfører en pilotrørsboring under Kongevejen."

Tidsplanen for dette projekt er endnu ikke fastlagt, men redaktionen vil senere - når man er længere i projektet - orientere vore læsere om, hvad arbejdet kommer til at betyde for trafikken.

*)  'Forsyningen Allerød Rudersdal A/S' er et fælles serviceselskab for de to forsyningsvirksomheder Allerød Spildevand A/S (ejet af Allerød Kommune) og Rudersdal Forsyning A/S (ejet af Rudersdal Kommune)

Om vinteren bliver arealet ved siden af gadekæret meget hurtig til en ca. 10 cm bundfrossen lille dam til glæde for børnene, som hurtigt får skøjterne på - længe før andre søer bliver åbnet. Foto: AOB

Om vinteren bliver arealet ved siden af gadekæret meget hurtig til en ca. 10 cm bundfrossen lille dam til glæde for børnene, som hurtigt får skøjterne på - længe før andre søer bliver åbnet. Foto: AOB