Foto-dokumentation af 'farligt busstoppested'

Vor fotograf har været ude med sit kamera og taget fotos at stoppesteds-problematikken på Kongevejen ved Blovstrød Byvej

På baggrund af vor læsers indlæg i sidste uge vedr. 'det farlige busstoppested' har vi sendt vor fotograf ud for at se på forholdene på stedet. 

Læseren uddyber sagen således: 
NIRAS fastholder den tidligere foreslåede placering af busstoppested nord for Blovstrød Byvej kun ca. 10 m fra vejkanten og uden buslomme. NIRAS begrunder løsningen med, at der opnås tilsvarende forhold, som vi har i dag med det eksisterende busstoppested ud for Statoil.   

Denne begrundelse er ganske fejlagtig. Ved den eksisterende holdeplads udnytter busserne vejrabatten som vigeplads (jf. nedenstående foto).  Bilerne bag bussen er således i stand til at bruge det lange vigespor til Statoil som overhalingsbane, hvilket er helt normal praksis i dag. Bussen spærrer således ikke for trafikken, som det vil blive tilfældet nord for Blovstrød Byvej.

Ved den eksisterende holdeplads ud for Statoil udnytter busserne vejrabatten som vigeplads.  Bilerne bag bussen er således i stand til at bruge det lange vigespor til Statoil, som overhalingsbane. Fotomanipulation: AOB

Ved den eksisterende holdeplads ud for Statoil udnytter busserne vejrabatten som vigeplads.  Bilerne bag bussen er således i stand til at bruge det lange vigespor til Statoil, som overhalingsbane. Fotomanipulation: AOB

Bilister fra Blovstrød Byvej, som skal ud på Kongevejen for at køre mod Birkerød, kan ikke overse den trafik, der kommer fra nord pga. den holdende bus. Hvis den bagvedkørende bil vil 'overhale' bussen, vil der opstå en farlig situation, idet midtersporet er en svingbane for de nordfra kommende bilister. Fotomanipulation: AOB

Bilister fra Blovstrød Byvej, som skal ud på Kongevejen for at køre mod Birkerød, kan ikke overse den trafik, der kommer fra nord pga. den holdende bus. Hvis den bagvedkørende bil vil 'overhale' bussen, vil der opstå en farlig situation, idet midtersporet er en svingbane for de nordfra kommende bilister. Fotomanipulation: AOB

Sagen bliver måske afgjort i aften, når Teknik- og Planudvalget holder møde.

LÆS OGSÅ :  Et farligt busstoppested