Allerødruten gennem Blovstrød

Nu er arbejdet fysisk startet for anlæg af supercykelstierne i Allerød Kommune, og i Blovstrød vil cykelstierne bl.a. indgå i det nye Kongevejsprojekt

Nu starter man på udførelsen af supercykelstien 'Allerødruten' i kommunen. Strækningen i vor kommune bliver cirka fem kilometer lang, og cykelruten løber ad Kongevejen, Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej.  Arkivfoto: AOB

Nu starter man på udførelsen af supercykelstien 'Allerødruten' i kommunen. Strækningen i vor kommune bliver cirka fem kilometer lang, og cykelruten løber ad Kongevejen, Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej.  Arkivfoto: AOB

Allerød Kommune er nu gået i gang med at anlægge de nye supercykelstier, og man starter på Banevang mellem rundkørslerne ved Tokkekøbvej og Lillerødhallerne. Dette arbejde forventer kommunen er afsluttet inden nytår. Senere i år går man i gang i Blovstrød, hvor cykelstierne bl.a. indgår i det nye Kongevejs-projekt.

Formanden for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, siger: "De nye stier bliver en del af de nye supercykelstier, som forbinder Allerød og København via Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Dermed forbedrer vi kraftigt pendlernes muligheder for at vælge en god tur på cyklen frem for at holde i kø i bilen på motorvejen."  

Strækningen i Allerød Kommune er cirka fem kilometer lang, og ruten løber ad Kongevejen, Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej. Borgerne får selvfølgelig også gavn af de forbedrede stier på de korte lokale ture. 

Staten betaler halvdelen af anlægssummen på 14 mio. kroner, og Allerødrutens samlede indvielse forventes i efteråret 2016.

FAKTA om 'Allerødruten' 
Allerødruten er en af de i alt ni Supercykelstier, der vil blive anlagt mellem 2014 og 2018. Ruten er ca. 30km lang og går gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød

Supercykelstien forventes i sin fulde længde at være helt færdig i 2017. Det skønnes, at der vil ske en vækst af pendlere på cykel på omkring 28 procent, hvilket svarer til 400.000-500.000 flere cykelture om året. Budget ligger på omkring 48 mio. kroner.

Allerødcykelstien.jpg

Fordele ved denne supercykelsti er især forbedring af fremkommeligheden i lyskryds og sideveje samt ved busstoppesteder for både cyklister og buspassagerer. På dele af ruten kommer der helt ny cykelsti eller ny belægning. I Lyngby er der planlagt en bro over fæstningskanalen og derudover belysning på udvalgte strækninger. Ruten forbinder beboelsesområder og store arbejdspladser og studiesteder som eksempelvis DTU, IKEA og DONG.

Generelt om Supercykelstierne
22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af Supercykelstier i hovedstadsregionen. Nettet skal gøre det nemt og hurtigt at komme fra A til B som cykelpendler på de lidt længere ture, typisk mellem fem og 20 kilometer.

Supercykelstierne kan være helt nye stier eller opgraderinger af eksisterende cykelstier så ruten kommer til at leve op til de fire kvalitetskrav for Supercykelstierne: Tilgængelighed, fremkommelighed, komfort samt sikkerhed og tryghed. 

Den første officielle rute, Albertslundruten, åbnede i april 2012. Den anden rute, Farumruten, åbnede 20. april 2013. Der er i alt planlagt 28 Supercykelstier. Et kort over det samlede rutenet kan ses på supercykelstier.dk.

Navneændring
'CykelSUPERstier' var det oprindelige navn på de nye cykelanlæg, og det tilhørende logo var også et "C" for cykel. Men hverken pressen eller politikerne kunne klare denne ordstilling, og i stedet for kaldte man cykelsystemet for 'SUPERcykelstier', hvilket jo også er mere mundret - det er nemmere at sige og klinger bedre.

Da næsten alle således kaldte cykelstierne for SUPERCYKEKSTIER, måtte 'Sekretariatet for Cykelsuperstier' bide i det sure æble og efterfølgende ændre både navnet på sin egen titel og navnet på cykelstierne. 

Læs også her: SUPERCYKELSTIER

Oprindeligt hed cykleruterne CYKELSUPERSTIER men er nu ændret til SUPERCYKELSTIER. Logoet har man dog ikke ændret, idet C'et står for CYKELSTIER.

Oprindeligt hed cykleruterne CYKELSUPERSTIER men er nu ændret til SUPERCYKELSTIER. Logoet har man dog ikke ændret, idet C'et står for CYKELSTIER.