Regnvandsprojketet ved det nye Blovstrød

Vi har tidligere kort orienteret om, at det gravearbejde, som pt. foregår på arealerne syd for Statoil, er etableringen af en regnvandssø, men det er noget mere kompliceret, end man umiddelbart skulle tro 

Det er et større jordarbejde, der er i gang, i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet. Skråningerne bliver til sin tid beplantet, og der sås   blomstereng rundt om bassinet, og der sættes endvidere tagrør på voldene.  Foto: AOB

Det er et større jordarbejde, der er i gang, i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet. Skråningerne bliver til sin tid beplantet, og der sås blomstereng rundt om bassinet, og der sættes endvidere tagrør på voldene.  Foto: AOB

Vi har tidlige kort orienteret om det gravearbejde, der foregår ved Kongevejen syd for Statoil. Der er ikke tale om det fremtidige byggeri, som nu er startet op, men om etableringen af en regnvandssø/regnvandsbassin, og nu kan man begynde at ane, hvad det ender med.

Et regnvandsbassin er ikke bare en sø, som opsamler vand - det er en lidt mere kompliceret affære. Søens 'opgave' er at opsamle, forsinke og rense overfladevandet.

Som det fremgår af nedenstående plan, er der i virkeligheden tale om et system bestående af to søer: Et vådt bassin med en lermembran i bunden, hvori der altid vil stå vand. Der er endvidere et tørt bassin, som fyldes under regn, men ellers er tørt.

Som plantegningen er orienteret, ligger Kongevejen vandret - lige øverst for planen, og Drabækken (til højre) løbe på dette sted mod nord-øst.  Plantegning: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S

Som plantegningen er orienteret, ligger Kongevejen vandret - lige øverst for planen, og Drabækken (til højre) løbe på dette sted mod nord-øst.  Plantegning: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S

Ingeniør Ole Papsø - fra Forsyningen Allerød Rudersdal A/S - fortæller til AOB, at fra Østre Teglværksvej nedlægges en regnvandsledning, der leder overfladevandet ned til bassinet, der fyldes med vand. Ved regnvejr løber vandet videre til tørbassinet og derfra ud i Drabækken. Via Drabækken og Ellebækken ender regnvandet til sidst i Sjælsø.

Rundt om bassinet sås blomstereng, og der sættes tagrør på voldene i bassinet for at undgå, at de skylder væk.  

Det våde bassin er ca. 3.500 m2 stort og max.-dybden på søen bliver 1,65 meter.

Det våde bassin. I baggrunden ses Kongevejen.  Foto: AOB

Det våde bassin. I baggrunden ses Kongevejen.  Foto: AOB

Tørbassinet er placeret tættest mod Drabækken. I baggrunden ses Kongevejen.  Foto. AOB

Tørbassinet er placeret tættest mod Drabækken. I baggrunden ses Kongevejen.  Foto. AOB

Regnvandsledningen føres fra Østre Teglværksvej ned til bassinet.  Foto. AOB

Regnvandsledningen føres fra Østre Teglværksvej ned til bassinet.  Foto. AOB