Jordarbejder ved det nye Blovstrød

Flere borgere har spurgt AOB, hvad det er for jordarbejder der er i gang på arealerne ved det ny Blovstrød vest for Kongevejen

Det der graves ud til, er et større regnvandsbassin, som skal etableres syd/øst for den kommende bebyggelse ned mod Drabækken.  Foto: AOB

Det der graves ud til, er et større regnvandsbassin, som skal etableres syd/øst for den kommende bebyggelse ned mod Drabækken.  Foto: AOB

Gravemaskiner har i den sidste uges tid arbejdet på markerne syd for Statoil, og det har fået flere borgere til at kontakte AOB for at høre, om det er begyndelsen til det nye byggeri for det nye Blovstrød. Hertil kan vi oplyse, at det er ikke tilfældet - det varer ca. et lille års tid, før der kommer gang i dette byggeri.

Det, der graves ud til, er et større regnvandsbassin, som anlægges syd/øst for den kommende bebyggelse ned mod Drabækken. 

I marts måned var der også gravemaskiner i gang i samme område, men da handlede det om arkæologiske undersøgelser på jordarealerne. Man gravede dengang de såkaldte ‘søgerender’ for at undersøge om der var stensamlinger, mørke spor i undergrunden eller lignende, som kunne være tegn på, at jorden rummede arkæologiske levn. 

I område har der imidlertid ikke været interessante spor, så derfor blev søgerenderne dækket til igen, og arealet blev således frigivet til den videre byggeproces, som nu er igangsat.