Ibrahim og Özlem venter stadig

Snart skal Ibrahim og Özlem begynde på et nyt skoleår i Blovstrød Skole, men der vil fortsat være uvished om fremtiden

Der blev i sin tid produceret en del postkort med Ibrahim og Özlem med opfordring til at støtte de to irakiske børn, som går på Blovstrød Skole. Et af dem blev endda sendt til justitsministeren - der dog aldrig foretog sig noget i sagen

Der blev i sin tid produceret en del postkort med Ibrahim og Özlem med opfordring til at støtte de to irakiske børn, som går på Blovstrød Skole. Et af dem blev endda sendt til justitsministeren - der dog aldrig foretog sig noget i sagen

Når Ibrahim og Özlem om kort tid begynder på et nyt skoleår i Blovstrød Skole vil det være i fortsat uvished om fremtiden. Det skriver Amtsavisen og uddyber:

Får de to børn, der født og opvokset i Danmark, som bor i Allerød i en velintegreret familie, fortsat lov til at blive her i landet sammen med deres forældre - eller sker der en afklaring i sagen. Enten til den ene eller anden side?

Sagen vil være udmattende
Det tror byrådsmedlem Martin H. Wolfbrandt ikke meget på. Wolffbrandt, der også er med i forældregruppen, der støtter op om Ibrahim og Özlem og deres sag, er derimod ret overbevist om sagen på den lange bane vil være udmattende på det menneskelige plan, ikke mindst for de to børns forældre.

Ingen udsigt til udlevering
"Uvished om fremtiden bryder ingen af os om, og det er nu mange måneder siden, at familien fik afslag på at blive i Danmark. Da der stadig er krig i Irak, er der ingen udsigt til at familien udleveres, men opstår der fred i Irak kan situationen blive kritisk," vurderer Wolffbrandt.

Forældregruppen, der også støtter den irakiske familie på Facebook, har ifølge Wolffbrandt oplevet en noget træg sommer. Derudover synes han, at det for tiden er svært at komme igennem med budskabet omkring Ibrahim og Özlem og lignende sager. Det er ligesom, at ingen af de store politiske spillere vil virke slappe og eftergivende i udlændingespørgsmål.

Der findes ingen tidsgrænse
"Det er ikke i orden, at der ikke findes en tidsgrænse for den her slags sager - altså en grænse for, hvor længe man kan holde folk hen i uvished. Alternativet kunne være at gå rettens vej og lægge sag an mod afgørelsen, der siger at familien skal rejse hjem til Irak. Det vil blive dyrt og måske til sidst ende med en klage til Menneskerettighedskommissionen i Strasbourg, fordi Danmark ikke overholder FN´s menneskerettighedskonvention, men det er en meget lang og usikker vej," fastslår Martin H. Wolffbrandt.