Konfirmandindskrivning i Blovstrød

I Blovstrød finder konfirmandindskrivningen sted torsdag, den 13. august

På Blovstrød kirkes hjemmeside oplyses om den kommede konfirmandindskrivning. Der står:

Kære konfirmander og kære konfirmandforældre

Konfirmandindskrivningen finder sted torsdag, den 13. august 2015 kl. 19:30.

Vi begynder med en kort gudstjeneste med efterfølgende introduktion i Sognegården samt en forfriskning.

Hvis man er forhindret i at deltage, er det meget vigtigt, at man kontakter sognepræsten inden mødets afholdelse.