Klip din hæk - inden asfaltmaskinerne kommer

Blovstrød-beboere, som snart skal have renoveret fortovet, opfordres til at klippe hækken ud mod vejen, inden asfaltmaskinerne kommer

Det er fortovene på Vestervang, Humlemarken, Stubmarken, Bygvænget og Blomstermarken der blive asfalteret i første omgang.  Arkivfoto: AOB

Det er fortovene på Vestervang, Humlemarken, Stubmarken, Bygvænget og Blomstermarken der blive asfalteret i første omgang.  Arkivfoto: AOB

Fortovsasfaltering i uge 38
Hvis ellers tidsplanen holder, vil fortovene på Vestervang, Humlemarken, Stubmarken, Bygvænget og Blomstermarken blive asfalteret i uge 38.

Måske renoveres flere fortove
Det er endnu ikke afklaret, om også flere fortove i samme område vil blive asfalteret. Hvis dette bliver tilfældet, vil AOB udsende en opdatering, så snart der kommer nye oplysning fra kommunen.

Kortet viser de fem vejes fortove, der med sikkerhed bliver renoveret 

Kortet viser de fem vejes fortove, der med sikkerhed bliver renoveret 

Vejtekniker, Jeanett Werge, fra 'Teknik og Drift' opfordrer beboere på de nævnte veje, til at beskære beplantningen langs fortovene om nødvendigt. "Der kan opnås et pænere resultat, hvis asfaltmaskinerne kan komme til," forklarer Jeanett Werge. 

Beskæring på borgerens regning
Ved voldsom bevoksning ud over fortovet, som kan genere asfaltarbejdet, vil beplantningen blive beskåret af asfaltfirmaet, men for den pågældende grundejers regning.