Hvad skal 'barnet' hedde?

Hvad skal vor nye nabo-bebyggelse på den anden side af Kongevejen hedde? - når nu ikke ‘Ny Blovstrød’ dur!

Det nye Blovstrøds første afsnit B.1 er nu sendt i udbud - men hvad skal bebyggel-sen hedde?                                        Luftfoto: Allerød Kommune. Markeringer: AOB

Det nye Blovstrøds første afsnit B.1 er nu sendt i udbud - men hvad skal bebyggel-sen hedde?                                        Luftfoto: Allerød Kommune. Markeringer: AOB

De nye byggegrunde på syd-vestsiden af Kongevejen er nu udbudt til salg, idet udbudsmaterialet for byggeafsnit B.1 blev godkendt af byrådet den 30. april. Denne første etape har plads til 50-75 boliger på et areal på ca. 38.000 m2. Af materialet fremgår det, at de bydende skal fremsende tilbud til kommunen senest den 8. september i år.

I den forbindelse er der flere af vore læsere, som har spurgt om, hvad den nye bydel skal hedde.

Nej til ‘Ny Blovstrød’
Oprindeligt havde Allerød Kommune kaldt boligområdet for ‘Ny Blovstrød’ som en arbejdstitel, hvilket dog mange Blovstrød-borgere protesterede imod. Ved borgermødet i efteråret på Blovstrød Skole, spurgte formanden for Teknik- og planudvalget, Jesper Hammer, hvad skulle bebyggelsen så hedde, hvortil forsamlingen svarede - den nye bebyggelse skal blot hedde ‘Blovstrød’. 

Men siden er der flere borgere, som synes at ordet ‘Blovstrød’ ikke er er retvisende nok, og nogle har så ment, at bebyggelsen i daglig tale ville komme til at hedde ‘Blovstrød-vest’, set i relation til at en anden nærliggende bebyggelse nu er blevet kaldt 'Sortemose-syd'.

En af vore læsere, Christian Ruegaard Hansen, Bakketoppen, skriver følgende: “Ny Blovstrød begynder snart at skyde op ad jorden på områderne mellem Kongevejen og Sortemosevej. 

Området har hidtil været kendt under navnet ‘Ny Blovstrød’, et navn jeg ikke rigtigt har været glad for. Dels synes jeg ikke navnet er kreativt nok, og dels fordi det minder mig om tegneserien ‘Asterix - Byplanlæggeren’, som netop handler om opførslen af en ny by, ‘Ny Rom’, og om hvor grueligt galt sådanne projekter kan gå. 

Jeg har derfor kontaktet professor i stednavneforskning ved Københavns Universitet, Bent Jørgensen, for at høre om der knytter sig nogle navne til netop det område. Han svarede:

De navne vi har fra området mellem Blovstrød og Allerød kan desværre ikke lokaliseres særligt nøje, fordi de kun foreligger i listeform fra 1682. De er ikke afsat på matrikelkortet fra 1773. Men i området findes bl.a. navnene Præstelyng, Sølyng og Hønselyng. Det burde være brugbare muligheder. De er i al fald ikke udnyttet andre steder i Storkøbenhavn.”

Christian Ruegaard Hansen skriver videre på den baggrund: “Jeg synes at Præstelyng, Sølyng og Hønselyng er klart bedre navne end Ny Blovstrød.

Efter at have tænkt en del over mulige navne er jeg kommet frem til mit eget forslag - et navn der både knytter sig direkte til områdets historie og som passer ind i de omkringliggende stednavne - og mit forslag er derfor ‘Teglrød’.

‘Teglrød’ er dels en hyldest til de to teglværker, der lå i området, og så er der en tilknytning til både Blovstrød og Allerød og alle de andre Rødder i kommunen.”

Skabe debat
Christian Ruegaard Hansen slutter: “Jeg håber at dette indlæg kan skabe en debat, som om muligt kan fremkomme med endnu bedre navne til vores nye naboer.”

Gode forslag efterlyses
AOB opfordrer hermed vore læsere til at komme med gode forslag til den nye nabo-bebyggelse på den anden side af Kongevejen.

Her er foreløbig følgende forslag kommet på bordet:
1.  Blovstrød
2. Ny Blovstrød
3. Blovstrød vest
4. Præstelyng
5. Sølyng
6. Hønselyng
7. Teglrød