Fortsat veto til præsterne over skolerne

Hvis det står til præsterne, kommer konfirmationsforberedelsen fortsat til at ligge i skolernes morgenundervisning

Den nuværende model - hvor konfirmationsforberedelsen som udgangspunkt ligger i morgen-timerne - vil fortsætte  . Denne aftale er forlængst indgået mellem Blovstrøds skole og kirke, hvor konfirmationsundervisningen vil foregår mellem kl. 8:00 og kl. 10:00.    Arkivfoto: AOB

Den nuværende model - hvor konfirmationsforberedelsen som udgangspunkt ligger i morgen-timerne - vil fortsætte. Denne aftale er forlængst indgået mellem Blovstrøds skole og kirke, hvor konfirmationsundervisningen vil foregår mellem kl. 8:00 og kl. 10:00.  Arkivfoto: AOB

Konfirmationsforberedelsen kommer fortsat til at ligge i skolernes morgenundervisning, hvis præsterne ønsker det. Det har et flertal i Allerød Byråd besluttet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den nuværende model - hvor konfirmationsforberedelsen som udgangspunkt ligger i morgentimerne - fortsætter. Det besluttede et flertal på 12 ud af 21 stemmer.

Modellen blev stærkt kritiseret af flere skolebestyrelser, da den blev vedtaget sidste år. Siden er en række lokale aftaler mellem præster og skoler blevet gennemført - herunder mellem Blovstrøds skole og kirke - men præsterne har stadig vetoret til at kræve, at konfirmationsforberedelsen skal ligge om morgenen.

Det  blev forvaltningens forslag om at godkende den nuværende model vedtaget med 12 stemmer for og ni stemmer imod.