Skt. Hansaften i Blovstrød

Det var et ideelt vejr for afbrænding af Skt. Hansbål i Blovstrød - ingen regn og ingen blæst

Rosmosegaards Beboerforenings velbesøgte fejring af Skt. Hansaften på ‘Det grønne område’. Foto: Martin H. Wolffbrandt

Rosmosegaards Beboerforenings velbesøgte fejring af Skt. Hansaften på ‘Det grønne område’.
Foto: Martin H. Wolffbrandt

Vejrguderne var med os her i Blovstrød, da Skt. Hansbålene skulle brændes af. Der var sol det meste af dagen, og der kom ingen regnbyger, som der tidligere på ugen var varslet. Og da bålene skulle tændes, var det blevet helt vindstille.

Det største arrangement her i byen var ganske givet Blovstrød Banens bål, hvor man kunne blive kørt fra Blovstrødhallen og frem til det store bål, hvor borgemester Jørgen Johansen holdt båltalen. På pladsen var der også et bålsted, hvor børn kunne lave snobrød.

Men også andre steder var der mange, som var mødt op til bålfest, således have Rosmosegaards Beboerforening arrangeret et pænt bål på ‘Det grønne område’, jf. ovenstående foto.

I år måtte Grundejerforeningen Pilegården imidlertid ikke afbrænde Skt. Hansbål på engen, som de plejer. Allerød Kommune havde – efter klager fra Vindbygårds Grundejerforening – gjort det ulovligt, at afbrænde Skt. Hansbål, når afbrændingen skal ske på kommunalt ejede og fredede arealer.