Tog pædgogerne med i mini-SFO

Børnene fra børnehaverne i Blovstrød tog deres pædagoger med i mini-SFO

I år har man på Blovstrød Skole modtaget 41 børn i mini-SFO. Her er et gruppe-fjolle-foto af de mange friske børn.  Foto: Mini-SFO

I år har man på Blovstrød Skole modtaget 41 børn i mini-SFO. Her er et gruppe-fjolle-foto af de mange friske børn.  Foto: Mini-SFO

Blovstrødborgeren og pædagog på Blovstrød Skole, Pernille Hølledig, skiver til AOB:

På Blovstrød Skole har vi i alt modtaget 41 børn i mini-SFO i år.

Da børnene fra børnehaverne i Blovstrød skulle begynde i mini-SFO i år, faldt det sammen med, at Klatretræet skulle lukke og rent fysisk placeres i afdelingerne Tusindfryd og Brumbassen. For at undgå at de kommende mini-SFO-børn fik for mange skift, blev det arrangeret sådan, at de børn, der skulle begynde den 1. april fik lov at begynde sammen med dem, som skulle begynde 1.marts. Det var således en større flok end normalt, og derfor blev man i fællesskab enige om, at Blovstrød Børnehus skulle sende to for børnene kendte medarbejdere med i hele marts måned. 

Vi har oplevet det som en kæmpe fordel på mange områder. Det har lettet overgangen til mini meget, at pædagogerne var med. Det gav tryghed for børnene at have en voksen med, de kendte. 

Skolen er jo et meget større sted, end børnehaven er, og der er rigtigt meget nyt at forholde sig til, både de nye rammer og nye krav.

Personalet i mini kunne i det daglige gøre brug af den gode baggrundsviden om børnene, som børnehavepædagogerne besad. Og børnehavepersonalet ved nu endnu mere om, hvad der kræves af et barn ved skolestart og kan fremover hjælpe dem endnu bedre i deres udvikling til at blive skoleparate. 

Pædagogerne indgik i normeringen på lige fod med det øvrige personale, og havde deres arbejdsdag i SFO i hele marts måned. I april kom tredje gruppe børnehavebørn så og deltog i mini tre dage om ugen med deres pædagog, som også her var en del af normeringen, men tog børnene med ‘hjem’ igen over middag. 

Som personale har vi også nydt det. Der var en rigtig god stemning, som vi glæder os til at bygge videre på i fremtiden. 

Vi nåede at få et rigtigt godt samarbejde, og det var med vemod vi sagde farvel til hinanden ved månedens udgang. Heldigvis kan vi besøge hinanden.

Vi synes, ordningen har været en stor succes, som vi gerne gentager i en eller anden form. 

“Dejligt, når en vanskelig situation bliver vendt til noget så positivt,” slutter Pernille Hølledig.