Fortovsrenoveringen er en prioritering

Blovstrødborgere har reageret over AOBs oplysninger om de få fortorve, der skal renoveres i Blovstrød i år

Dette fortov på Hørmarken bliver ikke renoveret i år. Foto: AOB

Dette fortov på Hørmarken bliver ikke renoveret i år. Foto: AOB

I onsdags skrev vi en artikel om fortove i Blovstrød, som vil blive renoveret i år. Der var umiddelbart kun tale om fem veje, nemlig fortovene på Vestervang, Humlemarken, Stubmarken, Blomstermarken og Bygvænget, jf. nedenstående kort.

Det har fået flere borgere til at reagere, idet man mener, at der er fortorve, som er i væsentlig ringere stand en de ovenfor fem nævnte. Således har en beboer på Hørmarken, Erik Engberg Olsen, skrevet til formanden for Teknik- og Planudvalget. Borgeren skriver:

Kære Jesper Hammer
Det glæder mig, at der skal ske renovering af fortovene på en del af vejene i Rosmosegård-udstykningen i Blovstrød. Det har været påkrævet i mange år, da der som bekendt ikke er sket en generel renovering siden udstykningen blev etableret i 1967-68. Faktisk blev vi omkring 2006 stillet i udsigt, at der skulle ske en renovering, men det skete desværre ikke.

Imidlertid er jeg forbavset over at Hørmarken ikke er med på listen over veje, som skal renoveres. Fortovene på vejen - specielt på den vestlige side - er i meget ringe stand. Lap på lap og flere huller. Det er så ringe, at det er forbundet med fare at gå på fortovet,

Jeg er derfor interesseret i at høre hvorfor fortovene på Hørmarken tilsyneladende ikke skal renoveres.

Til dette har Jesper Hammer bekræftet, at den medsendte foto-dokumentation viser, at fortovet på Hørmarken er i meget ringe stand.

Formanden beklage, at Hørmarken ikke renoveres allerede i år, men oplyser samtidig at i Allerød Kommune bliver samtlige veje, stier og fortove evalueret gennem et beregningssystem kaldet Rosy (Road Systems), som er udviklet af Grontmij. 

Det anvendes i forbindelse med prioritering af belægningspuljen, som i 2015 er på 9 mio. kr. Prioriteringen af hvilke veje og stier, der skal renoveres er hovedsageligt baseret på beregninger fra systemet om den optimale vedligeholdelsesstrategi på kort og langt sigt, for såvel hele vejnettet som for enkelte vejstrækninger. 

Der beregnes en nedbrydningsmodel ud fra flere faktorer såsom trafikdata, belægningens alder og øvrige oplysninger om trafiksikkerhed mv.

Jesper Hammer oplyser videre , at udvalget valgte at følge den prioriterede liste som systemet havde beregnet med hensyn til at renovere de værste strækning først ud fra beløbet i trafikpuljen i 2015. Hørmarken er allerede på listen til en renovering indenfor kort tid. Se bilaget over listen med asfaltfortove i beslutningspunktet: LÆS HER: BELÆGNINGSPULJEN 2015.

“Trafikpuljen for 2016 bliver prioriteret i foråret 2016” oplyser formanden til slut.