Renovering af fortovene i Blovstrød

I år er der specielt sat penge af til renovering af fortove og stier rundt om i kommunen, og også Blovstrød får besøg af asfaltentreprenøren

Det er primært fortovene der får en opretning.  Arkivfoto: AOB  

Det er primært fortovene der får en opretning.  Arkivfoto: AOB 

Asfaltarbejderne er i fuld gang i kommunen, men det drejer sig primært om reparationer af cykelstier og fortorve.

Formanden for  Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer, siger: "Vi har i udvalget besluttet, at vi i år prioriterer vores stier og fortove særligt højt, da de mange steder er meget nedslidte. Gode stier og fortove er ikke mindst en forudsætning for, at vores børn trygt kan cykle til skole og idræt, og at vi andre oftere lader bilen stå, når vi skal rundt i kommunen." 

På vejområdet er det specielt afstribningerne der friskes op.  Foto. AOB

På vejområdet er det specielt afstribningerne der friskes op.  Foto. AOB

Jesper Hammer fortsætter: "På vejområdet har vi især haft fokus på at få afstribningen
frisket op. Både af trafiksikkerhedsmæssige årsager og for at sikre, at den daglige trafik glider bedst muligt. Der er selvfølgelig også veje, der skal sættes i stand efter vinteren, som har efterladt en række huller." Jesper Hammer slår fast, at Allerød Kommune i dag har veje og stier i forholdsvis god stand, da der gennem årene løbende er investeret i en fornuftig vedligeholdelse.

I år kommer asfaltfolkene også til Blovstrød. Det bliver på fortovene på Vestervang, Humlemarken, Stubmarken, Blomstermarken og Bygvænget.