Flyt busstoppestedet!

I det dispositionsforslag, som Teknik- og Planudvalget skal tage stilling til, er det ene busstoppested placeret uforsvarligt efter fleres mening

Som det fremgår af ovenstående udsnit af dispositionsforslaget, har Niras foreslået, at det ene busstoppested på Kongevejen placeres tæt op ad Blovstrød Byvej, hvilket flere Blovstrød-borgere mener er en uansvarlig løsning. Tekst: AOB

Som det fremgår af ovenstående udsnit af dispositionsforslaget, har Niras foreslået, at det ene busstoppested på Kongevejen placeres tæt op ad Blovstrød Byvej, hvilket flere Blovstrød-borgere mener er en uansvarlig løsning. Tekst: AOB

I fredags havde vi en artikel her på hjemmesiden, som beskrev alle de ændringer, der vil ske på Kongevejen i forhold til de tidligere oplæg, der har været fremvist. Grundlaget for vore bemærkninger var det dispositionsforslag, der nu er fremlagt fra kommunens rådgiver, Niras’ til en endelig godkendelse af Teknik- og Planudvalget på tirsdag aften. 

Vi har allerede fået flere reaktioner fra læsere, som har læst vor artikel om renoveringen af Kongevejen. Flere kommentarer går på alle de besparelser, som allerede nu bliver aktuelle, men også forslaget til busstoppestedets placering er der bemærkninger til.

En af læserne skriver således: “Den af Niras viste placering af busstoppestedet på nord/øst-siden af Kongevejen er alt for tæt på Blovstrød Byvej. Det er en uforsvarlig løsning, som man også tidligere har påpeget ved et møde overfor kommunen.

Sagen er den, at de bilister, der kommer fra Blovstrød Byvej og skal ud på Kongevejen for at køre mod Birkerød, ikke kan orientere sig om den trafik, som kommer nord fra. Det er i dag allerede svært at overskue den hurtige trafik, som kommer fra højre side, og det bliver mere problematisk, når der opsættes en bus-læskærm - for ikke at sige, når der holder en bus.

Denne uforsvarlige placering kan løses, ved at anbringe busstoppestedet (helst som en buslomme) lige over for Rema 1000, hvor der netop nu er placeret en overgang (ud for Østre Teglværksvej). Dette er også en meget mere central placering af busstoppe-stedet.” 

Læseren spørger endvidere: “Er løsningen iøvrigt blevet godkendt af politiet med henblik på den totale spærring af hovedvejen til Hillerød? Der er lavet en buslomme i den sydgående retning - hvorfor så ikke også her?”

“Jeg håber meget, at Teknik- og Planudvalget kan se fornuften i dette forslag,” slutter læseren.