Ombygget

I ‘Nøglehullet’ fra Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune er der i sidste nummer en lille artikel om ombygningen af ‘Pilely’

“Før og efter” kunne man kalde dette foto. De to fotos er elektronisk sammen-skåret, præcis samme sted. Man ser, at taget er hævet cirka en halv meter, og nu er der udført to meget store kviste. Foto-collage: AOB

“Før og efter” kunne man kalde dette foto. De to fotos er elektronisk sammen-skåret, præcis samme sted. Man ser, at taget er hævet cirka en halv meter, og nu er der udført to meget store kviste. Foto-collage: AOB

Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune har i det sidste nummer af ‘Nøglehullet’ skrevet en lille artikel om ombygningen af bondehuset ‘Pilely’ i Blovstrød.

Med overskriften OMBYGGET lyder artiklen:
Blovstrød har mistet et historisk bondehus, et af de få tilbageværende minder om den gamle landsby, der oprindelig lå rundt om Grønholmen og gadekærene.

Det gule stråtækte Pilely (Blovstrød Byvej 14) er efter et ejerskifte blevet så totalt ombygget, at man må sige, at Pilely er forsvundet. Huset er forlænget med tre meter, har fået en kasseformet trætilbygning på nordsiden, og et hævet tegltag med meget, meget store kviste.

Der vil blive nye vinduer, og huset vil måske af nogen opfattes som nydeligt - men det er jo ikke mere et historisk hus, og på trods af en lokalplan, der udpegede huset og de andre huse ved Grønholmen som bevaringsværdige, er gadekær-mijøet forandret.

Vi har i LAFAK henvendt os til Allerød Kommune om dette brud på lokalplanen, men har aldrig fået nogen reaktion eller svar. Hjemmesiden “Alt Om Blovstrød” har fulgt sagen tæt, få mere at vide her!                                                                            OHP