Søgerender er nu igangsat ved det nye Blovstrød

For at undgå forsinkelser på anlægsarbejderne for det nye Blovstrød, er arbejderne for de arkæologiske prøvegravninger nu igangsat

Tidligere i år - i marts måned - var arkæologerne i gang med undersøgelser på markerne lige syd for Statoil. Det var for at sikre, at man ved etablering af et åbent regnvandbassin, ikke stødte på fortidsminder, og derfor pludselig måtte stoppe projektet. Denne undersøgelse er slut, uden at man fandt oldtidslevn.

De såkaldte 'søgerender' ligger med en indbyrdes afstand på 10 meter.  Foto: AOB 

De såkaldte 'søgerender' ligger med en indbyrdes afstand på 10 meter.  Foto: AOB 

Lige før pinse startede Museum Nordsjælland så igen de arkæologiske undersøgelse og denne gang på halvdelen af det areal, som skal bebygges i forbindelse med det nye Blovstrød.

I første omgang udfører arkæologerne de såkaldte 'søgerender' på det areal, som er kommunens jorde, og som dækker boligareal B.1 og B.2. Først senere skal den anden halvdel af markerne, som ejes af kirken, undersøges for oldtidsminder.

Gravemaskinen kommer rask af sted med en skovl, som er 2 meter bred.    Normalt er dybden på renderne 25 - 50 cm, men flere steder har man været helt nede i 1,3 meters dybde.   Foto: AOB

Gravemaskinen kommer rask af sted med en skovl, som er 2 meter bred. Normalt er dybden på renderne 25 - 50 cm, men flere steder har man været helt nede i 1,3 meters dybde.  Foto: AOB

Hvis man finder væsentlige fortidsminder, som kan fortælle hvem, hvor mange og hvornår, der har været mennesker bosat, så kan arkæologerne indstille til at sætte en egentlig udgravning i gang, men det bliver næppe tilfældet i dette projekt.

På nuværende tidspunkt har man nemlig gravet søgerender på det meste af arealet og til arkæologernes store overraskelse, er der næsten ikke fundet nogen spor af oldtidslevn.

Arkæolog Louise Lund Johansen: "Det er overraskende lidt vi har fundet af oldtidslevn. Vi havde forventet, at på de høje bakker ville der være en hel del rester fra fortiden."  Foto: AOB

Arkæolog Louise Lund Johansen: "Det er overraskende lidt vi har fundet af oldtidslevn. Vi havde forventet, at på de høje bakker ville der være en hel del rester fra fortiden."  Foto: AOB

Arkæolog Louise Lund Johansen siger til AOB: ”Det er forsvindende lidt, vi har fundet af oldtidsminder – der er tale om lidt keramikskår og nogle kogestensgrupper, men det er faktisk lidt skuffende og noget overraskende, at vi ikke har fundet mere - vi havde forventet på de højeste bakker at finde en hel del rester fra fortiden.”

De søgerender, man graver, er rette linier med en indbyrdes center-afstand på 12 meter. Da skovlen på gravemaskinen er 2 meter bred bliver afstanden mellem de enkelte render 10 meter. Normalt er dybden på renderne 25 - 50 cm, men flere steder har man været helt nede i 1,3 meters dybde. Her var der tale om mosehuller.