Kontrol af Kongevejens bredde

I tirsdags startede landinspektøren med at kontrollere vejbredden på Kongevejen i forbindelse med vejrenoveringen

Detalje-projekteringen af Kongevejen er i fuld gang, efter at byrådet torsdag, den 26. marts sagde 'kør løs'. Men dette kræver selvfølgelig, at man bl.a. har styr på de faktiske bredder på vejen, som varierer en del.

Landinspektøren er i gang med at måle bredden på Kongevejen på strækningen fra Drabækken og frem til lidt nord for T-krydset ved Sortemosevej.  Foto: AOB 

Landinspektøren er i gang med at måle bredden på Kongevejen på strækningen fra Drabækken og frem til lidt nord for T-krydset ved Sortemosevej.  Foto: AOB 

Derfor havde kommunen rekvireret landinspektørfirmaet Tvilum fra Hillerød til af eftermåle fribredderne på tværs af Kongevejen – ud for hver parcel.

Første strækning
I det gode vejr i tirsdags var en medarbejder fra landinspektørfirmaet ude på opmålingen - startende fra syd ud for Drabækken, som løber under Kongevejen, og videre mod nord op forbi T-krydset ved Sortemosevej, hvilket er den første strækning af Kongevejs-renoveringen.

For at kunne detalje-projektere Kongevejens nye vejprofil skal vejbredden efterkontrolleres på hele vejstrækningen.  Foto: AOB 

For at kunne detalje-projektere Kongevejens nye vejprofil skal vejbredden efterkontrolleres på hele vejstrækningen.  Foto: AOB