Bovstrød stemte klart JA

Landsresultatet blev et NEJ, men 66% stemte JA i Blovstrød

Stemmerne er talt op - men der kontrolleres en ekstra gang. Foto: AOB

Stemmerne er talt op - men der kontrolleres en ekstra gang. Foto: AOB

Folkeafstemningen om det danske retsforbehold sluttede kl. 20:00 og omkring kl. 20:30 forelå valgresultatet for Blovstrød:

I alt blev der afgivet 1560 stemmer, som fordeler sig således:

1024  JA-stemmer
   521  NEJ-stemmer
     14  blanke
        1 ugyldig