Byrådet har nu godkendt almene boliger i Blovstrød

Omkring 115 almene boliger på vej i det nye Blovstrød ved Teglværksvænge

Det er på arealet til højre i billedet - op mod skoven, hvor der nu bliver opført almene boliger. Foto: AOB

Det er på arealet til højre i billedet - op mod skoven, hvor der nu bliver opført almene boliger. Foto: AOB

Som vi skrev i sidste måned gik Økonomiudvalget på sit møde den 17. november ind for, at der i Blovstrød skal ske udbud af arealer til almene boliger. Nu har byrådet ved sidste møde - den 17. december - endelig godkendt, at der nu skal udarbejdes et udbud ved Teglværksvænget til almene boliger på arealet 2.B, som er på cirka 24.620 kvm.

Byggeafsnit B.2 er markeret med rødt og ligger syd/øst for XL-byg.

Byggeafsnit B.2 er markeret med rødt og ligger syd/øst for XL-byg.

Det var dog ikke alle i byrådet, som var enige om, hvorvidt areal skulle i udbud til almene boliger nu, men der var dog et flertal i byrådet, som stemte for indstillingen. 

I flg. Allerød Nyt stemte Venstre, DNA, Enhedslisten og John Køhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø i mod.

Jesper Hammer, mente, at det var knap så smart at starte boligudbygningen i området med almene boliger. "Det kan påvirke boligpriserne negativt. Det er bedre at starte med andre typer boliger," argumenterede han.

John Køhler erklærede sig enig, og det samme gjorde Olav B. Christensen.

Rasmus Keis Neerbek, var imod af andre grunde: "Placeringen er ikke god - det er meget tæt på vigtige naturområder," sagde han.