Redaktion-posten blokeret

Alt Om Blovstrøds post-adresse har været blokeret i flere måneder

Grundet tekniske årsager har vor redaktions-postadresse 'redaktion@blovstroed.dk' været blokeret – dvs. at vi ikke har kunne læse de mails, som kom ind på redaktions-adressen.

Vi har i en periode undret os over, at vi ikke fik nogen post fra vore læsere, men først forleden dag blevet vi opmærksom på, at der var tale om en blokeringsfejl, som gjorde, at vi ikke fik nogen redaktions-post.

Efter at fejlen nu er blevet rettet, er det naturligvis væltet ind med 'gammel' post, og vi har - i det omfang det tidsmæssigt har været muligt - besvaret mange af vore læseres henvendelser. Men langt fra alle har vi kunnet nå at skrive til.

Vi håber, at du, kære læser, har forståelse for, at vi ikke har reageret på din evt. henvendelse – nu kender du årsagen.