En farlig løsning

NIRAS ser åbenbart bort fra de farlige situationer, der kan opstå ved den valgte placering af det ene busstoppested på Kongevejen

På NIRAS' plantegning har redaktionen anskueliggjort problematikken på 'Den farlige løsning', og hvordan 'Den rigtige løsning' kan være.

På NIRAS' plantegning har redaktionen anskueliggjort problematikken på 'Den farlige løsning', og hvordan 'Den rigtige løsning' kan være.

I tirsdags skrev vi om kommunens rådgiver NIRAS' forslag til den nye placering af busstoppestedet på Kongevejen for den nordgående trafik. 

Artiklen beskrev, at man fastholder det nye busstoppesteds placering umiddelbart nord for Blovstrød Byvej. Det har igen fået flere læsere til at reagere, og samstemmende mener, at det er en meget uheldig løsning for de bilister, som skal ud på Kongevejen og som kommer fra Blovstrød Byvej.

Skærmer for oversigten
Busstoppestedets læskærm og den holdende bus vil skærme for oversigten for den nordfra-kommende trafik og skabe farlige situationer. Borgerne siger, at denne uforsvarlige placering kunne man løse, ved at anbringe busstoppestedet (helst som en buslomme) lige over for Rema 1000 (se ovenstående plantegning), hvilket også var en mere central placering og lige ved den projekterede fodgængerovergang ud for Østre Teglværksvej, som også giver adgang til det nye Blovstrød.

Katastrofale situationer
En anden af vore læsere har igen gjort os opmærksom på, at den af NIRAS foreslåede placering også er farlig på en hel anden måde. Som det er i dag - hvor busstoppestedet er placeret overfor Statoil -  'overhaler' mange bilister den holdende bus. Hvis de gør det samme ved den nye foreslåede placering (se ovenstående plantegning), vil der kunne opstå katastrofale situationer - fordi overhalingen vil ske i venstresvingsbanen for de nordfrakommede bilister, som skal ind ad Blovstrød Byvej.

Ved den holdende bus (ved det fremtidige busstoppested ved Blovstrød Byvej) vil det være fristende for bilisterne at overhale bussen - men dødsens farligt - fordi overhalingen vil ske i venstresvingsbanen for de nordfrakommede bilister, som skal ind ad Blovstrød Byvej. Foto: AOB

Ved den holdende bus (ved det fremtidige busstoppested ved Blovstrød Byvej) vil det være fristende for bilisterne at overhale bussen - men dødsens farligt - fordi overhalingen vil ske i venstresvingsbanen for de nordfrakommede bilister, som skal ind ad Blovstrød Byvej. Foto: AOB

Den rigtige løsning
Hvis man derimod placerer busstoppestedet ud for Rema 1000, vil der ikke kunne opstå de samme farlige situationer, idet 'overhalingen' af den holdende bus vil ske på venstresvingsbanen til Rema 1000 (se ovenstående plantegning).

Læsernes reaktioner
AOB har som nævnt fået flere reaktioner på den omtalte fremtidige stoppestedsplacering - bl.a. via Facebook. Her er nogle kommentarer:

-  Hvorfor spørger man ikke lokalbefolkningen, som daglig kører ud fra  Blovstrød Byvej og ud på Kongevejen?
-  Jeg forstår godt NIRAS' argumenter for at placere busstoppestedet som projekteret, men de lukker øjnene for de farlige trafik-situationer der kan opstå! 
-  Bliver man så alligevel nødt til at indføre lysregulering ved Blovstrød Byvej?
-  Konsekvensen må være, at venstresving fra Blovstrød Byve mod syd bliver forbudt, som det også var for en del års siden.
-  Flyttes busstoppestedet først, når der er sket en større ulykke?
-  Det eneste positive, man kan sige om sagen er, at det er nemt at flytte busstoppestedet, når erfaringerrne indløber.

Hvad  mener du om denne sag? Skrive til redaktionen!
 

LÆS OGSÅ HER: Busstoppestederne på Kongevejen