En dejlig julegave til Blovstrød

Alt tyder på, at renoveringen af Kongevejen ikke berøres af sparekniven, så midterhellerne udføres med chaussésten i stedet for græs og fortovene udføres med fliser i stedet for asfalt

Midterhellerne anlægges med chaussésten i stedet for med græs og kørebanerne udføres med støjdæmpende asfalt. Illustration: AOB

Midterhellerne anlægges med chaussésten i stedet for med græs og kørebanerne udføres med støjdæmpende asfalt. Illustration: AOB

I udbuddet vedrørende renovering af Kongevejen indgik - som option - muligheden for at anlægge midterhellerne i chaussésten i stedet for græs, og endvidere at etablere flisefortove i stedet for asfalt.

I sidste måned blev der afholdt licitation på vejprojektet, hvoraf det fremgik, at ovennævnte optioner kan udføres for 550.000 kr. 

Formanden fra Teknik- og Planudvalget, Jesper Hamme, siger til AOB: "Da det samlede resultat af licitationen var betydeligt lavere end budgetteret, vil ekstraomkostningen til optionerne kunne afholdes inden for det samlede budget. 

Dette har medført, at vi i Teknik- og Planudvalgets møde i går, tirsdag, nu vil indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet gennemføres, som det oprindeligt var lovet Blovstrød-borgerne med fliserfortorve og chaussésten i midterhellerne."

Dette må siges, at være en stor julegave til Blovstrød.

For en gang skyld viste en licitation betydelig lavere tilbud end det budgeterede, hvilket har bevirket, at to optioner kan indeholdes i budgettet.

For en gang skyld viste en licitation betydelig lavere tilbud end det budgeterede, hvilket har bevirket, at to optioner kan indeholdes i budgettet.