Nu kommer der almene boliger i Blovstrød

Økonomiudvalget er gået ind for, at der opføres almene boliger i Blovstrød på Teglværksvænget - delområde B.2.

Det er delområde B. - der ligger syd-øst forXL-BYG -, som forvaltningen nu foreslår sendes i udbud.

Det er delområde B. - der ligger syd-øst forXL-BYG -, som forvaltningen nu foreslår sendes i udbud.

Økonomiudvalget gik på sit møde den 17. november ind for, at der bl.a. i Blovstrød skal ske udbud af arealer til almene boliger.

Der er tidligere udsendt et rammelokalplanforslag for boligområdet, 'Teglvæksvænget', i offentlig høring frem til den 3. december. Lokalplanens delområde B.2, som udgør et areal på ca. 24.620 kvm, giver mulighed for opførelse af ca. 115 boliger i to plan som række-, kæde- og dobbelthuse og/eller sammenhængende gårdhavehuse i to etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Forvaltningens foreslår, at der gennemføres udbud af areal B.2 (se ovenstående plan) med henblik på opførelse af almene boliger. Forvaltningens foreslår således, at udvalget igangsætter udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder forslag til tildelingskriterier ved valg af bygherre, samt redegør for de økonomiske konsekvenser for såvel udgifter som indtægter ved byggeriet på arealet.

Økonomiudvalget godkendte Forvaltningens forslag med seks stemmer for og to stemmer imod.

Udbygningen strider mod kommunens oprindelige idé, hvor det var tanken, at hele udbygningen i Blovstrød vest for Kongevejen skulle ske i etaper voksende ud fra Kongevejen og videre mod vest og afslutte med det, man oprindelig kaldte 'Sortemose Syd'. Nu bliver det nogle små knopskydninger hist og her!