Tillykke Blovstrød Skole med det flotte resultat!

Blovstrød Skole ligger helt i toppen blandt de skoler i Danmark, hvor eleverne trives bedst. Det viser en analyse, som Ugebrevet A4 har foretaget

Ugebrevet A4 har udarbejdet en større analyse om børns trivsel i skolen. Her er Blovstrød med helt i toppen i den samlede placering i social trivsel, idet skolen er nummer 36 ud af i alt 1238 skoler, og i den samlede placering i faglig trivsel ligger skolen nummer 20. En meget flot placering!

Som det fremgår af ovenstående graf, ligger Blovstrød Skole helt i førerfeltet. Grafik: AOB

Som det fremgår af ovenstående graf, ligger Blovstrød Skole helt i førerfeltet. Grafik: AOB

Undersøgelsen dækker hele landet, og på ovenstående kort er skolerne i Nordsjælland markeret, hvor man kan se - via favekoderne - hvordan de enkelte skoler er placeret på trivsel-skalaen.. 

Undersøgelsen dækker hele landet, og på ovenstående kort er skolerne i Nordsjælland markeret, hvor man kan se - via favekoderne - hvordan de enkelte skoler er placeret på trivsel-skalaen.. 

Den landsdækkende trivselsmåling fra foråret 2015 er en af de største hidtil i folkeskolen. Cirka 470.000 elever har  deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten er ifølge ministeriet så høj, at den statistiske usikkerhed skulle være meget begrænset.

Bedømmer selv trivslen
Ugebrevet A4 oplyser, at placeringen bygger på, hvordan eleverne selv bedømmer trivsel ud fra 13 spørgsmål om faglig trivsel og 15 spørgsmål om social trivsel. A4 har analyseret, hvordan skolen klarer sig for hvert spørgsmål. Klarer skolen sig bedst, får den placeringen nummer 1, mens værst giver placeringen nummer 1238. Til sidst lægges placeringerne fra hvert spørgsmål sammen. På den måde udregnes den samlede faglige og sociale trivsel. Se mere om undersøgelsen her.