Det nye Blovstrød

Flere borgere har set planforslaget til den nye bebyggelse, men kan ikke få det indpasset i oversigten for bebyggelse B.1. AOB viser hvordan det hænger sammen

I lokalpressen er der vist en plan over den fremtidige bebyggelse, men "Hvad er op og ned på denne plan" spørger flere interesserede borgere.

I lokalpressen er der vist en plan over den fremtidige bebyggelse, men "Hvad er op og ned på denne plan" spørger flere interesserede borgere.

På den viste plan har vi markeret byggefeltet B.1 med rødt. Planen er vist med øst opad, men hvis man drejer planen 90 grader, kan den fint indpasse i udbudsmaterialets markerede felt for B.1. 

På den viste plan har vi markeret byggefeltet B.1 med rødt. Planen er vist med øst opad, men hvis man drejer planen 90 grader, kan den fint indpasse i udbudsmaterialets markerede felt for B.1. 

Det er tanken, at landskabet og lyset skal lukkes ind i boligerne. Illustration: Svendborg Architects   Det var Svendborg Architects, som vandt konkurrencen i samarbejde med NCC Bolig og Schønherr om første etape og etablering af 75 nye boliger i Blovstrød. Arrkitekten skriver selv:  At bebygge dette smukke kurvede landskab kalder på nænsom forståelse, og vi søger at lade bygningerne underordne sig kurvaturen og de særlige kig - et sted mellem horisont og himmel. Boligerne er højest hvor landskabet er højest, to-plansboligerne ligger hovedsagligt omkring en grønning med naturlegeplads og fælleshus, mens de lavere boligklynger snor sig ud fra bebyggelsens sociale center ud langs kanten og de lange kig til de store rekreative grønne fællesområder og stierne.   Således fremstår Himmelhusene som en samlet bebyggelse med et ensartet arkitektonisk udtryk, med ”urbane forhaver”, og mere naturpræget landskab på havesiden, der vender ud mod de store fælles engarealer.  For at opnå en variation af boligudbud, og sikre en social sammenhæng og diversitet er Himmelhusene er opdelt i flere boligtyper, som alle relaterer sig enten til bebyggelsens kant mod det store landskab eller mod det indre sociale rum: Grønningen. Her er etplansboliger, to plansboliger som kædehuse samt nær Grønningen 2 plansboliger som små rækker. Her er toplansboliger med private hjørner, samt mere kompakte enheder, og flere af typerne kan spejlvendes for optimal udsigt/indblik, samt solorientering.   LÆS OGSÅ:  NCC-bolig skal udvikle den første etape af det ny Blovstrød    

Det er tanken, at landskabet og lyset skal lukkes ind i boligerne. Illustration: Svendborg Architects

Det var Svendborg Architects, som vandt konkurrencen i samarbejde med NCC Bolig og Schønherr om første etape og etablering af 75 nye boliger i Blovstrød. Arrkitekten skriver selv:

At bebygge dette smukke kurvede landskab kalder på nænsom forståelse, og vi søger at lade bygningerne underordne sig kurvaturen og de særlige kig - et sted mellem horisont og himmel. Boligerne er højest hvor landskabet er højest, to-plansboligerne ligger hovedsagligt omkring en grønning med naturlegeplads og fælleshus, mens de lavere boligklynger snor sig ud fra bebyggelsens sociale center ud langs kanten og de lange kig til de store rekreative grønne fællesområder og stierne. 

Således fremstår Himmelhusene som en samlet bebyggelse med et ensartet arkitektonisk udtryk, med ”urbane forhaver”, og mere naturpræget landskab på havesiden, der vender ud mod de store fælles engarealer.

For at opnå en variation af boligudbud, og sikre en social sammenhæng og diversitet er Himmelhusene er opdelt i flere boligtyper, som alle relaterer sig enten til bebyggelsens kant mod det store landskab eller mod det indre sociale rum: Grønningen. Her er etplansboliger, to plansboliger som kædehuse samt nær Grønningen 2 plansboliger som små rækker. Her er toplansboliger med private hjørner, samt mere kompakte enheder, og flere af typerne kan spejlvendes for optimal udsigt/indblik, samt solorientering.


LÆS OGSÅ: NCC-bolig skal udvikle den første etape af det ny Blovstrød