Fare for Legionella i brugsvandet i Blovstrødhallen

Da spillerne kom ned i omklædnings-rummene for at gå i bad, mødte de et skilt ved baderummene med følgende tekst: "Baderummet må ikke benyttes pga. fare for Legionella"

Baderummene er afspærret og skiltet har følgende tekst: "Baderummet må ikke benyttes pga. fare for Legionalla". Foto: AOB

Baderummene er afspærret og skiltet har følgende tekst: "Baderummet må ikke benyttes pga. fare for Legionalla". Foto: AOB

Da spillerne kom ned i omklædningsrummene i Blovstrødhallen for at gå i bad, mødte de en afspærring til baderummene med følgende tekst "Baderummet må ikke benyttes pga. fare for Legionella". Underskrevet af halpersonalet. 

Baggrunden for faren for Legiopnellabakterier i det varme vand skyldes, at vandtemperaturen for det varme vand ikke kan komme op på 50-55 grader, hvilket gør, at bakterierne, som er i vandet, kan udvikle sig i det varme vand. Det er ikke blot badevandet, som er i risikozonen - det gælder også kantinens og tekøkkenets varme vand. De nye udvendige støvlevaske er ligeledes lukket pga. faren for Legionellabefængt vand.

Årsagen til at brugsvandet ikke kan blive varmere undersøges for øjeblikket, og samtidig undersøges selvsagt også om der er reel fare for legionellebakterier i hallens varmtvandssystem. 

Hvis temperaturen ved alle vandhaner og tapsteder er mindst 55 grader, kan Legionella ikke vokse i det varme vand.

Der findes ingen grænseværdier for indholdet af Legionella i det varme brugsvand. Statens Serum Institut anbefaler, at indholdet holdes under 1.000 Legionella/liter vand.

Man kan få undersøgt en vandprøve fra varmtvandshanen for Legionellabakterier, men prøven skal udtages af og analyseres på et akkrediteret laboratorium.

Kan desinficeres
Hvis der er mistanke om eller fundet et højt indhold af Legionella i en vandprøve, kan varmtvandsledningerne desinficeres. Det gøres bedst ved at gennemskylle alle ledninger med 70 grader varmt vand i fx en 1⁄2 time. Det varme vand skal nå alle tapsteder og løbe i ca. 5 minutter, ellers er tiltaget uden effekt. Man skal passe på faren for at blive skoldet, når varmtvandsledningerne desinficeres og gennemskylles med det meget varme vand. 

Hvad er Legionelle?
Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer – også i vandsystemer. Legionella vokser bedst ved temperaturer mellem 20 og 45 grader og trives derfor godt i varmtvandssystemer, hvor temperaturen ikke er høj nok. Bakterierne kan ikke vokse ved temperaturer over 50 grader.

Legionella-bakterier kan give to sygdomme hos mennesker:

• Legionærsyge er en voldsom form for lungebetændelse, som kan have dødelig udgang.
• Pontiacfeber er en influenzalignende sygdom, som går over af sig selv uden behandling. 

Hvordan smitter Legionella?
Man bliver smittet ved, at Legionellabakterierne kommer ned i lungerne. Det kan ske, når man indånder forstøvet vand, som indeholder Legionella. Der er størst risiko for smitte i brusebade, spa- og boblebade og visse befugtningsanlæg. Legionella smitter ikke fra person til person, og man bliver ikke syg af at drikke vandet.

Risikoen for at blive smittet med Legionella er generelt lille. Særligt udsatte for at blive syge er mennesker med nedsat immunforsvar, kroniske sygdomme, et stort alkohol- eller tobaksforbrug samt ældre mennesker. Normalt smittes børn ikke.