BYEN 'BLOVSTRØD'

Blovstrød - nævnes første gang 1265 som Blaustruth. Første del af ordet består dels af farven blå (= blau) og mandsnavnet Westi (ust), mens stavelsen -ruth = -rød betyder rydning. Det tolkes derfor som Blå Westis rydning og menes at referere til ham, der først gik i gang med at rydde skov på stedet.

På et gammelt embedsstempel for Blovstrød sogn staves navnet BLAUSTRØD.  Det taler for den formodning, at navnet stammer fra "Blau Westis Rod" (se ovenfor).  En mand, der således skal have givet navn til skovrydningen ved vestenden af Sjælsø på dette velvalgte, højtliggende sted, som den dag i dag giver de naturskønne udsyn især mod øst.