BLOVSTRØD SOGN

Blovstrød sogn
Ordet sogn er en meget gammel betegnelse for den kirkelige inddeling af landet, og betegner det område, hvis beboere søger (sogner) den samme kirke. Da rigets love optegnes første gang for hele riget gennem Jydske Lov fra 1241, er denne sogneinddeling allerede en kendsgerning.

Sognet i dag
I 2006 havde sognet 3.523 indbyggere, hvoraf de 2.971 er medlemmer af folkekirken.